Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

České Budějovice turisticky vydělávají na konkurenci

České Budějovice turisticky vydělávají na konkurenci

26. 6. 2012 Autor článku: Redakce

Sdílet:

Hlavní město Jihočeského kraje je typickou ukázkou, jak se dá vydělat na blízkosti atraktivních lokalit. Pro České Budějovice jsou tak Hluboká nad Vltavou a Český Krumlov nejen konkurencí, ale zároveň místy, odkud k nim po jejich návštěvě proudí turisté. Město však není pasivní a chystá třeba průvodce městem pro mobilní telefony. Na naše otázky odpovídala Dana Dobiášová z oddělení cestovního ruchu Magistrátu Českých Budějovic.

V Budějovicích by chtěl žít každý, chtějí tam ale jezdit i turisté?


Ano, turisté mají naše město rádi, i když jsme hlavně správní, ekonomické a vzdělanostní centrum Jihočeského kraje. V r. 2011 navštívilo město dle statistického odhadu asi 500 000 návštěvníků, z toho se téměř 120 000 ubytovalo (tuzemců 43 000, cizinců 76 000).

 

Co je do města láká?

Historické centrum města, nabídka kulturních a sportovních aktivit, nabídka služeb v cestovním ruchu, gastronomie, přátelská a přívětivá atmosféra, poloha města v krásné krajině, kdy je k ostatním významným památkám jižních Čech velmi blízko – Hluboká nad Vltavou, Holašovice, Český Krumlov, Třeboň. Takže Českým Budějovicím hodně pomáhá jejich poloha, protože jsou ideální pro hvězdicové výlety.


Jak pečlivě se ve městě věnujete destinačnímu marketingu? Kolik lidí jej má na starost?

Vlastnímu marketingu cestovního ruchu se věnuje jedna osoba. V oddělení cestovního ruchu pracují ještě další čtyři stálí zaměstnanci, kteří mají na starosti provoz a služby Turistického informačního centra. Od května tohoto roku došlo k organizačním změnám, kdy oddělení cestovního ruchu přešlo k odboru kultury našeho Magistrátu. Je to logické spojení a jistě bude do budoucna přínosné pro další rozvoj a zkvalitnění nabídky.

 

Kolik prostředků město ročně vynakládá na svůj marketing?

Na rok 2012 je to téměř 2,5 milionu, v r. 2011 to byly 2 miliony. Nejsou to finance jen na čistý marketing, jsou v tom i jiné položky, např. nákup zboží pro Turistické informační centrum.

 

Je to podle vás adekvátní částka?

Myslím, že vzhledem k personálnímu obsazení a systému fungování našeho oddělení ano.

 

Jak se v cestovním ruchu do Českých Budějovic projevuje sezónnost? 

Ne zásadně, jedná se o městskou turistiku, která není příliš sezónní. Ale nejvíce turistů přijíždí samozřejmě v létě.

 

Kdo je pro vás největším konkurentem v boji o turisty? 

Největším konkurentem a zároveň výhodou pro nás jsou města Hluboká nad Vltavou a Český Krumlov. Obě tato města mají turistická lákadla, které České Budějovice postrádají, ale kdo navštíví tato místa, zároveň téměř vždy navštíví naši metropoli, která má zase jiné výhody. Takže se vzájemně doplňujeme.

 

Projevují o České Budějovice zájem i zahraniční návštěvníci? Odkud jsou a proč do města míří?

Nejvíce zahraničních návštěvníků je již tradičně z Rakouska a Německa. Je to dáno jejich blízkostí a také z historického hlediska. Na třetím místě bývají střídavě Slováci, Nizozemci nebo Francouzi. Návštěvníci ze vzdálenějších destinací mimo Evropu poznávají České Budějovice jako jedno z mnoha míst v ČR a v Evropě a zdrží se maximálně jednu noc. Poslední roky máme velký nárůst turistů z asijských zemí, především z Číny a Japonska.

 

Vrací se k vám turisté? Myslím tuzemské i zahraniční?

Podle statistického průzkumu pouze 2 % návštěvníků by se k nám už nechtěla vrátit. To je dobrá vizitka kvality města a jeho služeb.

 

Které marketingové akce na podporu Českých Budějovic, jako turistického cíle, se vám nejvíce povedly? Co mělo největší úspěch?

Myslím, že velký ohlas má každoroční kulturní festival „LÉTO VE MĚSTĚ“, který zahrnuje přes 200 akcí od června do září. Dále nová atrakce splavnění Vltavy, kdy se můžete projet buď na lodi, nebo na půjčeném motorovém člunu z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou a dále do Hněvkovic. Se zahájením plavby je spojená oblíbená akce „VLTAVA OPEN“, která zároveň otevře hlavní turistickou sezónu.

 

Co teď chystáte?

Letošní Festival LÉTO 2012 už je v plném proudu. Do konce roku uspořádáme tři FAM tripy pro odborníky z Bavorska, které se budou financovat z přeshraničního projektu.
Ve dnech 5.– 6. 10. spolupořádáme veletrh cestovního ruchu Jihočeský kompas, kam jste všichni srdečně zváni buď jako vystavovatelé, nebo jako návštěvníci. Od loňského roku probíhá významná městská akce advent, která v sobě zahrnuje nejen měsíční velký trh na náměstí Přemysla Otakara II., ale k tomu velké množství kulturních vystoupení. A jednu raritu – přílet živého anděla, který se snese z Černé věže na náměstí.


Jaké máte plány v oblasti rozvoje turistiky? Jaký je cíl, ke kterému míříte? Je to nějaká hranice počtu turistů? Jejich složení nebo příjmy, které by ideálně měly do městské pokladny z turistického ruchu plynout?

Město má tak širokou nabídku služeb cestovního ruchu, že zdaleka nejsou jeho možnosti vyčerpány a zatím nemusíme řešit počet turistů ani jejich složení. Jediný limit může být dopravní situace ve městě a možnosti parkování. Ideální příjmy do městské pokladny jsou ty největší. Do konce roku chystáme nový turistický volnočasový portál, dále průvodce městem v mobilu. Chtěli bychom ještě prohloubit a rozšířit spolupráci s oddělením cestovního ruchu na krajském úřadě a s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, což je destinační management jihočeského regionu. Propagovat město jako součást regionu je důležité například na veletrzích cestovního ruchu nebo v dalších prezentacích.Osobně bych ráda zlepšila spolupráci s podnikatelskými subjekty v cestovním ruchu, tam jsou značné rezervy. Vzhledem k tomu, že naše řady budou posíleny o nového vedoucího oddělení cestovního ruchu, dají se předpokládat z jeho strany nové nápady a záměry.


Dana Dobiášová pracuje jako referentka oddělení cestovního ruchu na odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice od roku 1994.

 

 

 

FOTO: Fotolia, archiv Dany Dobiášové

26. 6. 2012 Autor článku: Redakce

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek