Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

České středohoří lidé neznají, změnit to má reklamní kampaň

České středohoří lidé neznají, změnit to má reklamní kampaň

20. 9. 2013 Autor článku: Redakce

Sdílet:

Destinace České středohoří má ambici se výrazně prosadit na poli tuzemské turistiky. Zatím je na začátku. S Luďkem Jirmanem, ředitelem Destinační agentury České středohoří, jsme mluvili o probíhající reklamní kampani i o tématech, kterými se chystá ani ne rok stará destinační agentura přitáhnout do své oblasti turisty.

V současné době probíhá reklamní kampaň na vaši destinaci. Jaké jste pro ni zvolili motivy? 

Pro kampaň jsme zvolili motivy, které nabízejí pozvánku na fungující produkty. Proto byla v kampani vyzdvižena Labská stezka, tedy cyklotrasa č. 2, která jen v Ústeckém kraji měří 96 km a je z velké části dokončena a nabízí na své trase přijatelné služby a možnosti vyžití. Navíc je linií, která prochází celou naší destinací, je velmi dobře dopravně dostupná včetně souběžných železničních tratí, lodní dopravy a přívozů a nabízí řadu odboček přímo do kopců Českého středohoří.

Druhým tématem byly vrcholy Českého středohoří – zejména Milešovka, kde nabízíme od letošního jara nové kvalitní turistické zázemí. Kampaň celkově využívá zavedený krajský brand Brána do Čech.

V závěru kampaně jsme zvali do málo navštěvované oblasti – Verneřického středohoří – s vazbou na Labskou stezku a cyklobusy.

 

Zaznamenali jste už nějaké přínosy této kampaně? 

Přínos kampaně sledujeme několika způsoby: návštěvnost webu a hlavně odkud lidé na web přišli a co vyhledávali a tyto údaje porovnáme s aktuálními prvky kampaně, dále pak sledujeme návštěvnost u vybraných produktů a služeb v cestovním ruchu, kde jsme v kontaktu s jejich provozovateli, a v neposlední řadě pak za pomoci automatických čítačů přímo na Labské stezce a kontaktováním infocenter. Detailní vyhodnocování nyní probíhá, zapojíme do něj také údaje z dotazníkové kampaně kolegů z Ústeckého kraje, ale již nyní lze říci, že povědomí o destinaci České středohoří a Labské stezce se podařilo výrazně zvýšit.

 

Jak byla kampaň naplánována časově? 

Kampaň byla směřována od poloviny července do začátku září. Během září a října pokračuje ještě na internetu a v tisku – i podzim nabízí krásné výlety na vrcholy i Labskou stezku.

 

Jaké máte vůbec zkušenosti s marketingem turistického ruchu? Jaké nástroje v propagaci používáte? 

Zatím budujeme značku. Nezastírám, že pojem České středohoří není příliš známý mezi většinovou společností a my jej musíme prosadit vedle takových cílů jako je destinace České Švýcarsko. Proto je nutné vedení kampaně nejen v elektronických a tištěných médiích, ale také formou venkovních kampaní. Počítáme rovněž s rozhlasem. V minulosti se vždy osvědčil, ale zde je nutné cílení spíše na konkrétní akce, které chystáme nebo se na nich spolupodílíme. Zároveň jsme rádi, že v rámci kampaně Česko, země příběhů, kterou zajišťuje Czech Tourism, mohla být propagována krajina Českého středohoří.

V rámci kampaně se snažíme o osvětu formou, řekněme, PR článků, tipů na výlety, pozvánek atd. postupně vytvářet povědomí o naší destinaci. Jedná se o dlouhodobou práci, kterou je však třeba podpořit před sezónou a během ní výraznou kampaní.

 

Jaký je vůbec zájem turistů o České středohoří? 

Rozdílný. Jsou oblasti s velkou návštěvností: Podřipsko – Říp je magnetem víkendových výletů pro širokou veřejnost. Navštěvované jsou také zámky – např. Ploskovice, historické jádro města Úštěku, vrcholy jako Milešovka nebo Lovoš, samozřejmě pro rodiny s dětmi je vítaným cílem ústecká ZOO, dále Větruše, hrad Střekov nebo Zubrnice. Slabší už je návštěvnost Libochovicka se zámkem i hradem Hazmburk, samotných odlehlých vrcholů se zříceninami hradů a nejslabší je návštěvnost Verneřického středohoří a jeho rozhleden.

Samostatnou kapitolou je Labská stezka, která je využívána nejvíce o víkendech a zejména v okolí větších měst tvoří rekreační zónu pro aktivní vyžití a zároveň je spojnicí se Saskem i Prahou a putují po ní cykloturisté z celé Evropy.

 

Odkud k vám turisté jezdí? Objevují se u vás i turisté ze zahraničí? 

Řadu návštěvníků tvoří obyvatelé Ústeckého kraje, přece jen Podkrušnohoří je velmi obydlená oblast s velkými městy a lidé na výlety poblíž bydliště vyrážejí častěji. Důležitou skupinou jsou návštěvníci z Prahy a jejího okolí – dálnice a železniční koridor nám výrazně pomáhají. Ze zahraničních turistů jsou to zejména Sasové, při příležitosti víkendových obědů navštěvují zejména hrady, zámky a vrcholy, případně muzea a historické lokálky. Na Labské stezce potkáte velmi často vedle Němců také Holanďany, ale i Brity či Švédy.

 

Co je největším lákadlem vaší oblasti? 

Oblast je poměrně rozlehlá a nabízí rozdílné cíle, ale jednoduše výčtem: labské údolí Porta Bohemica – Brána Čech, vrcholy, hrady, rozhledny a zámky.

 

Jaká je vůbec ve vaší destinaci turistická infrastruktura? 

Rozdílná. V okolí větších sídel je dostatečná, v samotném nitru Českého středohoří je však slabá. Je to dáno také tím, že stálých obyvatel v původních, zejména českými Němci osídlených obcích, je velmi málo a život do obcí se vrací hlavně o víkendech a prázdninách. A proto běžná infrastruktura mnohde chybí. Celkově je však počet ubytovacích i stravovacích zařízení či infocenter dostatečný. Chybí spíše služby na období od podzimu do jara.

 

Které jsou největší slabiny pro rozvoj turistického ruchu ve vaší oblasti? 

Rozsah služeb zejména v malebných, ale zapadlých částech pohoří. Chybí nám také dokončení dálnice D8, které přispěje ke zklidnění Milešovského středohoří i labského údolí. Ta pak budou zajisté více přitažlivá po turisty. Potřebujeme rovněž více akcentovat příběh a ducha oblasti, ale s tím počítáme.

 

Velkým problémem bývá občas spolupráce mezi regionálními destinačními agenturami a místními podnikateli. Jak se v tomto daří vám? 

Je pravdou, že Destinační fond, tak jak byl původně zamýšlen, v naší oblasti fungovat nebude. Sázíme spíše na cestu nabídky služeb: prezentace na akcích, veletrzích, propagace v rámci kampaní včetně tipů na výlety s konkrétními produkty podnikatelů. Je třeba u nich získat důvěru a ukázat ji nejdříve na odvedené práci. Přece jen, doba pro ně není jednoduchá, řada z nich balancuje na hraně rentability a různých strategií rozvoje již zažili hodně. Dobrá spolupráce je zejména v exponovaných oblastech Labské stezky a u větších měst.

 

Jaké máte v současné době plány? Co chystáte? Jaké rozvojové projekty rozjíždíte? 

Pracujeme na řadě projektů a budeme se pro ně snažit získat podporu z dotačních a veřejných zdrojů. Věříme, že se podaří najít prostor také v rámci znovuobnoveného ROP Severozápad. Cílíme zejména na náš poklad – Labskou stezku – a zlepšování služeb, od informační infrastruktury po zázemí. Společně s CHKO České středohoří a za pomoci Lesů ČR a dalších organizací připravujeme nové naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst, kam by jinak cestu nehledali. Chceme se zaměřit na zatraktivnění Verneřického středohoří, jeho lepší napojení na zavedené pěší i cyklotrasy, dobudování informační infrastruktury a příběhem je pro nás nejen klidný kraj pastvin a rozhleden, ale i zapomínaný příběh industriální historie a zaniklých církevních památek.

Dále počítáme s dílčími projekty v kulturní oblasti, zejména se zaměřením na lidovou architekturu a sportovní akce zaměřené na vrcholové cíle.

Na Podřipsku pak projekty řešíme úzce ve spolupráci s MAS Podřipsko, zejména se jedná o Polabskou stezku mezi Mělníkem, Liběchovem, Štětím a Roudnicí nad Labem a o oblasti kolem hory Říp ve vazbě na Vltavskou cyklotrasu č. 7.

Spolu s kolegy z Ústeckého kraje také usilujeme o odpovídající dopravní obslužnost cílů během sezóny.

 

Jaká je vaše představa o dokonalém stavu ve vaší destinaci, co se týče turistiky? Jaký je ideál, ke kterému směřujete? 

Ideál je pro nás současné fungování destinace České Švýcarsko, k tomu nás čeká ale ještě řada let tvrdé práce.Luděk Jirman
je od letošního roku ředitelem Destinační agentury České středohoří, jedné ze čtyř v Ústeckém kraji. Dříve působil v Roudnici nad Labem, kde se podařilo zvýšit turistický ruch na Podřipsku, zavést cyklobusové linky, historické vlaky a etablovat akci Roudnické vinobraní v areálu zámku a oživit v celé sezóně zájem o Lobkowiczký zámek a místní víno. Zároveň působí v radě Místní akční skupiny Podřipsko, kde se věnuje cestovnímu ruchu ve vazbě na Mělnicko a Kokořínsko a na rozvojové projekty uvnitř oblasti. Mezi jeho koníčky patří cykloturistika, turistika a historie.

 

 

20. 9. 2013 Autor článku: Redakce

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek