Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

CzechTourism hledá nový vizuální styl Česka – již potřetí

CzechTourism hledá nový vizuální styl Česka – již potřetí

10. 5. 2012 Autor článku: Redakce

Sdílet:

Agentura CzechTourism vypsala tendr na nový vizuální styl Česka jako atraktivní turistické destinace. Jedná se o třetí obdobný pokus v poslední době. Při prvních dvou se jednalo pouze o logo ČR, které mělo být vybráno v soutěži o jeden milion korun v prvním případě, ve druhém o 15 000 Kč. Obě soutěže zkrachovaly. A tak CzechTourism hledá dál…

Jaké jsou hlavní důvody  pro změnu identity současné destinační značky Česko? V čem nefunguje?

Současná vizuální identita destinační značky je částečně odvozena od loga, které bylo vytvořeno už v roce 2002. V dnešní době je identita založená na podobnosti symbolu se státní vlajkou vnímána jako poněkud stereotypní a nemůže ani vyhovět nárokům na nové aplikace vizuálního stylu (ať na internetu nebo v sociálních sítích). Změna vizuální identity má ale mnohem hlubší pozadí. Samotná destinace a její marketing totiž v turistech nevyvolává příliš mnoho pozitivních asociací, a pokud je s něčím spojována, je to hlavně Praha a pivo. Česko má přitom podle nás velký a dosud nevyužitý potenciál  v poznávacím a zážitkovém turismu, kde by mohlo uspět i vedle silných konkurentů.

 

Jakým způsobem probíhalo vytvoření současné identity?

Současné logo využívá agentura CzechTourism od roku 2002. Zásady pro práci s jednotlivými prvky a aplikacemi vizuálního stylu vznikaly postupně, v závislosti na aktuálních potřebách agentury. Nový vizuální styl, který vychází ze strategie rozvoje značky a který bude následně podpořenou rozsáhlou marketingovou kampaní, realizuje v tomto rozsahu agentura CzechTourism poprvé.

 

O pomoc se současným tendrem jste požádali uznávaného odborníka na značky, Tomáše Hrivnáka, jakou roli v této věci zastává? Bude členem poroty?

Tomáš Hrivnák vedl práci pracovní skupiny, která se zabývala zpracováním strategie destinační značky pro zadání veřejné zakázky na nový vizuální styl. Díky tomu je také nominován jako jeden z členů expertního panelu hodnotící komise.

 

Jací byli další členové této pracovní skupiny a na základě jakých kriterií byli do této skupiny zařazeni? Proč jste existenci této skupiny nekomunikovali v TZ ani na vašich internetových stránkách?

Pracovní skupina vznikla s cílem připravit zadání pro veřejnou zakázku tak, aby bylo srozumitelné a přístupné pro uchazeče o tendr. Kromě skupiny, která zpracovala pasáže o strategii destinační značky pod vedením Tomáše Hrivnáka, probíhaly práce na obsahu pod dohledem Jindry Vejvodové ze studia AnFas a na designu, který měl na starosti Filip Blažek za Unii grafického designu. Tito garanti také komunikovali s dalšími autoritami ve svém oboru, abychom tak získali zpětnou vazbu na připravované podklady. Počítáme s tím, že pracovní skupina (ať už v tomto nebo širším složení) bude klíčovým partnerem při samotné tvorbě vizuálního stylu a v této fázi budeme také její členy více komunikovat i v našich dokumentech.

 

Jako informační  a názorová platforma má sloužit www.ceskozemepribehu.cz, pro koho je určena?

Tato platforma je určena především odborné veřejnosti jak z oblasti grafického designu, tak z cestovního ruchu. Proces rebrandingu zde chceme přiblížit nejen budoucím tvůrcům nového vizuálního stylu, ale i jeho potenciálním uživatelům.

 

Co vás přivedlo právě k takovému názvu a jak tyto internetové stránky budete komunikovat směrem do zahraničí? Předpokládám, že bude mít také vícejazyčnou verzi.

Česko: země příběhů zastřešuje novou strategii rozvoje destinační značky, stejnojmenné webové stránky pak slouží jako informační a komunikační platforma pro odbornou veřejnost. Nepočítáme tedy s „překlopením“ stejného obsahu pro cizojazyčné verze, jakkoli s motivem příběhů budeme v komunikaci na zahraničních trzích pracovat.

 

Jak přesně máme porozumět citaci ze zmiňovaného webu: "Všem kreativním jedincům nabízíme možnost prezentovat svou práci studiím, která zvažují zapojení se do vypsaného tendru. Na konci dubna pak budou známi uchazeči, kteří budou pracovat na přípravě nabídky."

Tímto odkazem myslíme především na studenty nebo kreativní jedince, kteří by chtěli nabídnout svůj nápad pro profesionální zpracování. Předmět vyhlášené veřejné zakázky je totiž natolik komplexní a složitý, že se k jeho plnění mohou přihlásit jen odborníci s dostačenými profesními zkušenosti. Proto jednotlivcům nabízíme alespoň tuto šanci, jak se do procesu tvorby nového vizuálního stylu zapojit.

 

Jakým způsobem předejdete riziku, že bude vítěz tendru nařčen, že použil nápad někoho jiného?

V zadání klademe důraz na jedinečnost nabízeného řešení. Uchazeč se podpisem smlouvy zavazuje, že neporušil jakákoli autorská, průmyslová nebo jiná práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě porušení tohoto prohlášení mu hrozí smluvní pokuta ve výši 1 milionu korun.

 

Odpovídala:  Mgr. Alice Dvořáková, vedoucí tiskového oddělení CzechTourismu

Foto: Fotolia

10. 5. 2012 Autor článku: Redakce

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek