Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Do Brna lákají turisty vinařská historie, sportovní akce i veletrhy

Do Brna lákají turisty vinařská historie, sportovní akce i veletrhy

19. 7. 2012 Autor článku: Redakce

Sdílet:

V Brně berou podporu turistického ruchu vážně a stále se snaží rozšiřovat nabídku turistických magnetů. Letos třeba otevřeli tzv. funerální stezku s prohlídkou kostnice. Brno klade důraz na svou historii a také vinařskou tradici. O rozvoji turistického ruchu v Brně jsme mluvili s Danou Rakovskou, vedoucí turistických a informačních center. Turistické informační centrum města Brna.

Proč do Brna přijíždějí turisté? Jaká je jejich motivace?

Brno je druhé největší město České republiky. Komunikačně je nejsnáze dostupné ze Slovenska a z Rakouska. Jde o historické město a nabízí dostatek předmětů návštěvnického zájmu. Historie České republiky by byla neúplná bez dějin a významu Brna. Hlavními důvody příjezdu turistů do Brna jsou především rekreace, turistika, sportovní události, např. Mistrovství světa silničních motocyklů, památky a funkcionalistická architektura, nákupy, kultura, veletrhy či pracovní cesty.

 

Jsou nějaké skryté poklady, které zatím turistům unikají? Je ještě na Brnu co objevovat a co vy můžete nabízet, nebo už jste dávno vytáhli všechny své karty na stůl?

Naše nabídka rozhodně neustrnula a nežije jen z tradice. V letošním roce je to zejména tzv. funerální stezka. Ta zahrnuje prohlídku kostnice v kryptě sv. Jakuba, tumbu velitele města Brna z třicetileté války De Souches, pokračuje přes časoměrný stroj na náměstí Svobody a končí v kryptě Kapucínů s pozůstatky mnichů a barona Trencka. K tomu patří nově otevřená vila Tugendhat a Jurkovičova vila. To všechno jsou novinky letošní turistické sezony. Ke stálicím patří prohlídka pevnosti a tvrze Špilberk, novofunkcionalistických staveb, tzv. „jugendstill“, a ovšemže nejbližší okolí Brna, kupříkladu hrad Veveří.

 

Má Brno nějakou konkurenci? S kým zápasíte o tuzemské turisty? A o ty zahraniční?

Každá lokalita má svou protiváhu. Brno není výjimka. Město Brno má vzhledem ke své geografické poloze v rámci České republiky i středoevropského prostoru výjimečné postavení a výborné vstupní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Díky své poloze, kulturním a historickým památkám, tradici veletržní a obchodní turistiky a také díky svému zázemí
v pohostinném regionu jižní Moravy se řadí do „zlatého prstence“ středoevropských turisticky velmi atraktivních měst Vídeň, Budapešť, Praha a Bratislava.

 

Předpokládám, že Brno táhne ze zahraničních návštěvníků hlavně rakouské turisty. Jací jsou? Proč se do města vypravují a co od Brna jako turistické destinace očekávají?

Z hlediska dopravní dosažitelnosti by to bylo logické, ale není tomu tak. Ve skutečnosti Brno navštěvuje nejvíce turistů z Německa, Slovenska, Ruska, Polska, Itálie, Jižní Koreje, Litvy a mnoha dalších zemí. Rakousko je až na 8. místě dle statistik počtu příjezdů do Brna (ČSÚ za rok 2011). Rakušané k nám jezdí i vzhledem ke krátké vzdálenosti spíše jen na jeden den a důvodem jejich návštěvy jsou např. nákupy, návštěva příbuzných, známých, výlet, dovolená, obchod.

Pro domácí i zahraniční turisty je atraktivní zejména historické centrum města, kde kromě řady významných kulturních památek (např. Špilberk, katedrála sv. Petra a Pavla, Stará radnice) a Brněnského podzemí najdou i památky evropské architektury z období secese a funkcionalismu. Dominantní místo zaujímá vila Tugendhat, památka zařazená v roce 2001 na seznam UNESCO, a dále pavilony A, Z v areálu brněnského výstaviště. Nemůžeme opomenout ani ZOO a Brněnskou přehradu s hradem Veveří.

 

Vracejí se k vám turisté? Myslím tuzemské i zahraniční?

Na to je obtížné odpovědět. Pracujeme pouze s odhady, které vychází např. z průzkumu návštěvnosti Jihomoravského kraje. Neexistuje žádná oficiální statistika návštěvnosti. Díky zprostředkovaným informacím a výše zmíněným průzkumům musím konstatovat, že jde o návštěvníky, kteří navštíví Brno kupříkladu při příležitosti veletrhu nebo nahodile, protože chtěli zhlédnout některé památky nebo cíleně přijeli za divadlem, koncertem, na výstavu nebo za nákupy.

 

 

Jak se snažíte Brno prezentovat? Jaký mu dáváte příběh?

S hrdostí můžeme konstatovat, že Brno je krásné historické město, s nezanedbatelnou atmosférou a překrásnými historickými památkami. Jeho zdi byly svědkem významných historických událostí. To se nabízí jako zcela samozřejmý předmět výkladu pro turisty, a tedy i jejich zájmu. Jde o trvalou devizu města Brna, druhého největšího města někdejšího království českého a i dnes významného vzdělanostního a uměleckého centra. Na tom netřeba nic přikrašlovat a tento význam podtrhujeme v našich prezentacích.

 

Které marketingové akce na podporu Brna, jako turistického cíle, se vám nejvíce povedly? Co mělo největší úspěch?

Stálicí turistického zájmu je historické centrum. Šlo hlavně o akce v areálu Staré radnice, návštěvy její věže, osvědčené akce jako „Svítání nad Brnem“ – tedy možnost sledovat východ slunce nad Brnem (pořádaný ve spolupráci s Planetáriem města Brna) – nebo akci „Běž na věž“ zdánlivě recesistickou soutěž o nejrychlejší výšlap na ochoz Staré radnice. Přirozeně
k tomu patří opakující se akce, ať už jde o Pivní dny na Staré radnici, Shakespearovské slavnosti, Dny Brna, Brněnské Vánoce, Divadelní svět Brno aj.

 

Jižní Morava je baštou vinařské turistiky, které se velmi daří. Profituje i Brno z toho, že jej obklopují vinařské oblasti?

Turistické informační centrum města Brna, p. o., stále hledá další formy, jak přitáhnout zájem turistů o Brno. Přirozeně navazujeme na pověst Brna, které ještě na sklonku 19. století bylo střediskem vinařství, o čemž svědčí i místní názvy. Oživujeme tuto pověst kupříkladu za spolupráce Moravské banky vín nabídkou krásných kazet původních odrůd pěstovaných na území města Brna, které nabízíme v síti našich informačních center. Stejně tak nabízíme možnost návštěvníkům, aby v rámci návštěvy Brna navštívili přilehlé lokality známé tradicí pěstování a zpracování vín nebo degustovali víno přímo v prostorách brněnského podzemí.

Oba tyto předměty turistického zájmu jsou snadno slučitelné.

 

Jaké má Brno cíle v oblasti rozvoje turistiky? Jaký je cíl, ke kterému míříte? Je to nějaká hranice počtu turistů? Jejich složení nebo příjmy, které by ideálně měly do městské pokladny z turistického ruchu plynout?

Zde se  směšují různé aspekty. Naším cílem je, aby Brno bylo do pěti let považováno za atraktivní turistickou destinaci v oblasti městského cestovního ruchu, aby se stalo živoucí moravskou metropolí a vstupní branou do vinařského regionu, kterou stojí za to navštívit. Vize je tedy taková, že v Brně existuje strukturovaná nabídka kvalitních služeb, prostředí města je pro jeho návštěvníky příjemné a rádi se v něm zdržují, Brno má k dispozici kvalitní infrastrukturu cestovního ruchu. Tyto své kvality umí město Brno prezentovat moderními a atraktivními marketingovými metodami. Fungující spolupráce subjektů v oblasti cestovního ruchu je chápána jako samozřejmost úspěšného rozvoje cestovního ruchu a jako taková také funguje v praxi.

Je ale přirozené, že turistika jako oblast terciární sféry má svůj nepřímý dopad na prosperitu dané lokality. Vždyť turisté mají požadavky na ubytování, dopravu, stravování a ovšemže i nabídku kulturních služeb a zážitkovou turistiku. Jde o celou škálu subjektů, které profitují z toho, že do města přijíždějí davy turistů, ať tuzemských, či zahraničních. Je na každém ze subjektů v oblasti ubytování, restauračních služeb a kultury, co vše dokážou zájemcům nabídnout. Propagace krás moravské metropole je jistě významný úkol. Všichni, kdo v Brně žijeme a máme ho rádi, uděláme jistě maximum pro to, aby se k nám naši hosté vraceli a doporučovali návštěvu Brna i svým známým. Brno má rozhodně co nabídnout.

 

FOTO: Fotolia

19. 7. 2012 Autor článku: Redakce

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek