Turistický region Jizerské hory leží v hraniční oblasti s Polskem a Německem. Má tak ideální polohu na lákání turistů z obou zemí. Zároveň s tím má ale velkou konkurenci v ostatních českých a moravských horách. Jizerští se rozhodli ve své propagaci vsadit na rodiny s dětmi. Svůj marketing tak cílí hlavně na děti, a to pohádkovou formou. O propagaci Jizerských hor jsme mluvili s projektovou manažerkou sdružení Turistický region Jizerské hory Renatou Van Vleet.

"/> Do Jizerských hor láká rodiny s dětmi víla Izerína

Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Do Jizerských hor láká rodiny s dětmi víla Izerína

Do Jizerských hor láká rodiny s dětmi víla Izerína

22. 1. 2013 Autor článku: Redakce

Sdílet:

Turistický region Jizerské hory leží v hraniční oblasti s Polskem a Německem. Má tak ideální polohu na lákání turistů z obou zemí. Zároveň s tím má ale velkou konkurenci v ostatních českých a moravských horách. Jizerští se rozhodli ve své propagaci vsadit na rodiny s dětmi. Svůj marketing tak cílí hlavně na děti, a to pohádkovou formou. O propagaci Jizerských hor jsme mluvili s projektovou manažerkou sdružení Turistický region Jizerské hory Renatou Van Vleet.

Jaký mají turisté zájem o Jizerské hory?

Pokud bychom měli k dispozici statistiky návštěvnosti z minulého roku, mohli bychom s určitostí vyčíslit poměr letní a zimní sezóny, české a zahraniční klientely. Protože opak je pravdou, můžeme sdělit pouze poznatky z terénu a z návštěvnosti největších informačních center a nejnavštěvovanějších subjektů v regionu jako je ZOO Liberec, plavecký bazén v Liberci aj. Za minulý rok předpokládáme nárůst českých, polských a ruských návštěvníků. Naopak u Němců, Holanďanů by mohlo dojít k nepatrnému poklesu návštěvnosti.

Zájem turistů setrvává u pěší a cykloturistiky v letních měsících, v zimě je vše závislé na příznivých sněhových podmínkách. Přesto Jizerská magistrála ve svých stopách přivítá každoročně více jak půl milionu lyžařů a každým rokem jejich počet narůstá.

Mezi atraktivity číslo jedna patří sklářská tradice a nákup tradičního suvenýru. Ta sem přiláká i k jednodenním návštěvám především zahraniční turisty, kteří tráví svou dovolenou hlavně v Praze.

 

O většinu hor je největší zájem v zimě. Jak jsou na tom Jizerské hory?

Jak už bylo řečeno, zájem o Jizerské hory v zimě je velký. Už ten fakt, že sníh pokrývá Jizerky minimálně od listopadu do března, mírné svahy jsou vhodné pro příjemnou rodinnou dovolenou, ty z větších sjezdových tratí uspokojí i náročnější lyžaře, dostupnost z Prahy je příjemná jak pro denní, tak víkendové lyžování, nástupní místa na Jizerskou magistrálu jsou dostupná skibusy nebo MHD z Jablonce nad Nisou či Liberce, lyžování či pobyt se dá spojit s nákupem skla a bižuterie. To vše nahrává tomu, že návštěvnost v zimě bývá vyšší. Nutno podotknout, může se však stát díky našemu neuctivému chování k přírodě, že ani ona nás neobdaruje bílou peřinou dle našich představ, a to pak může odradit lyžováníchtivé návštěvníky.

 

Kolik turistů očekáváte v probíhající zimní sezóně a jaké turistické atrakce je čekají?

Lyžařské vleky dostály mnoha inovacím: rozšířily se o vleky, zasněžování, nabídku večerního lyžování, půjčovny a skiservisy, lyžařské školky, hlídání dětí pro rodiče, kteří si chtějí zalyžovat. Nový skibus propojuje lyžařské areály v Bedřichově, na Severáku a Tanvaldském Špičáku, novinkou je slevová karta Jizerky card.

Jizerská magistrála nabízí návštěvníkům zdarma více jak 180 km upravovaných tratí a 23 nástupních míst po celých Jizerských horách. V letošní sezóně se začaly upravovat zcela nové úseky, nebo některé byly rozšířeny pro oboustranný provoz.

Největší nápor lyžařů běžců jsme zažili bezesporu na tradičním závodě Jizerská 50, který proběhl 11.–13. 1. 2013. Počet turistů si nedovolím odhadnout, vše záleží na sněhových podmínkách.

 

Které formy propagace Jizerských hor volíte?

Již tradičně jsme vydali zimní Jizerské noviny. Jsou oblíbeným průvodcem turistů, kteří Jizerské hory navštíví, a také pracovním manuálem informačních center. Tato tiskovina o 24 stranách nabízí orientační mapu, ucelený přehled turistických, sportovních nabídek  a zajímavostí, přehled sjezdových tratí a půjčoven. Prostřednictvím šestistránkové přílohy – Kalendáře akcí na období od listopadu 2012 do května 2013 zveme návštěvníky k příjemnému doplnění jejich pobytu v Jizerkách. Noviny jsou k dostání ve všech informačních centrech Jizerských hor, a to v českém, německém, anglickém a polském jazyce. Jizerské noviny jsou sezónní záležitostí, od června je pak k dostání jejich letní verze.

Na letošní zimní sezónu se nám podařilo zprovoznit po delší době obnovenou verzi webových stránek www.jizerky.cz, zatím pouze v české verzi. Zde by měli návštěvníci najít veškeré potřebné informace rozdělené do podregionů Jizerských hor (Liberecka, Jablonecka, Frýdlantska a Tanvaldska), novinky z regionu i kalendář akcí.

V roce 2011 jsme začali naši propagaci zaměřovat na nejsilnější cílovou skupinu návštěvníků Jizerských hor, na rodiny s dětmi. Jako marketingový nástroj k propagaci oblasti jsme uchopili pověst o víle Izeríně, která žije na Bukovci nad osadou Jizerka. Podařilo se nám s patronkou a ochránkyní Jizerských hor, vílou Izerínou, rozvinout několik aktivit zaměřených přímo na nejmenší návštěvníky. Vznikla dětská soutěž v malování, putovní výstava obrázků, dětský den (proběhly již dva ročníky, vždy první sobotu v říjnu na Jizerce), webové stránky www.vilaizerina.cz a nová dětská hra „Tajemná místa Jizerských hor“. Tato hra zavede návštěvníky na zajímavá, ale méně známá místa v Jizerských horách, citlivě a naučně přiblíží méně známá fakta o Jizerských horách a stane se místem tvořivého setkání rodičů a dětí. 

 

Kolik finančních prostředků ročně můžete vynaložit na marketing?

Pokud odmyslíme různé dotační fondy, máme na marketing vyčleněno, bohužel, velmi málo finančních prostředků. Od roku 2011 do roku 2013 využíváme prostředky z projektu ROP NUTS II Severovýchod „Společný marketing cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory“, díky němuž může turistický region plně převzít některé aktivity spojené s propagací Jizerských hor (webové stránky, Jizerské noviny, vydání Image prospektů Jizerských hor a Liberce, vytvoření naučné stezky Josefa V. a Jany Scheybalových, vytvoření propagačních materiálů pro Singltrek pod Smrkem, vydání brožury Tanvaldsko, klíč k Jizerským horám, vydání letáku Frýdlantsko – skalní vyhlídky a vodopády, prezentace na veletrzích cestovního ruchu, inzerce atd.).

Čerpáme i z jiných dotačních titulů, např. z FMP Cíl 3 Česká republika – Polská republika, díky němuž se podařilo realizovat několik významných aktivit. Velkým a velmi důležitým partnerem v propagaci Jizerských hor je Liberecký kraj.

 

Spolupracujete na propagaci Jizerských hor i s komerčními subjekty?

Ano, tato spolupráce je nezbytná, i když mám pocit, že zatím nefunguje na obě strany stejně anebo zatím vůbec. Pokud propagace Jizerských hor má fungovat dobře, musíme držet za jeden provaz a nevidět v sobě konkurenci. Bohužel se domnívám, že v tomto ohledu se musíme ještě hodně vychovávat a učit. Jsme ještě mladou destinační společností a věřím, že naše poctivá práce nám pomůže v získání důvěry u ostatních subjektů a vše se zlepší.

 

Dá se nějak kvantifikovat přínos, jaký mají města a obce v oblasti Jizerských hor
z turistického ruchu?

Sdružení Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko se skládá z členských měst a obcí, které platí turistickému regionu roční poplatek. Tyto prostředky jsou pak vynaloženy k další propagaci Jizerských hor.

My se snažíme naší prací o to, aby se tyto prostředky městům a obcím několikanásobně vracely co největší návštěvností, ať už prostřednictvím poplatků od ubytovatelů, nebo návštěvností různých jimi zřizovaných subjektů. Vyčíslit to asi nelze, protože i ta nejmenší snaha nemusí být patrná hned, ale až s odstupem času, a někdy má tak neuvěřitelné souvislosti, které nelze dopředu vymyslit.

Jak už jsem se zmínila, dobře vykonaná práce přinese své ovoce, ale někdy chceme výsledky vidět hned a v číslech, což nám paradoxně zavírá přístup ve vybudování důvěry
u návštěvníků.

Odstrašujícím příkladem, a nejenom v Jizerských horách, platí to celorepublikově, je zkušenost natěšeného turisty, který do naší destinace zavítá, zde však zažije nepříjemnost např. ze strany nějakého ubytovatele či provozovatele restaurace a s takto nepříjemnou zkušeností odjíždí. To je asi to nejtěžší pro nás, protože to, na čem jsme tvrdě a s láskou pracovali, bylo během chvilky nešetrným jednáním někoho jiného zneváženo.

 

Jaké chystáte rozvojové projekty v oblasti Jizerských hor?

Plánů, jak Jizerské hory zviditelnit a přiblížit mnoha cílovým skupinám, je mnoho. V tuto chvíli jsme však závislí i na úspěšnosti žádostí o dotace a granty. Budeme věřit, že podporu přinese i zákon o cestovním ruchu.

Projekty a dobrá propagace Jizerských hor může vzniknout za předpokladu, že bude pochopen společný cíl v mnoha ohledech, o kterých jsem se již zmínila, a moc bych nám to všem přála.

 

FOTO: Fotolia

 

22. 1. 2013 Autor článku: Redakce

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek