Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
zpět

Hotel jako značkové místo

Hotel jako značkové místo

17. 10. 2014 Autor článku: Marek Zúber

Sdílet:

V souvislosti s tímto tématem se mi ze všeho nejdřív vybaví světoznámě proslulé hotelové řetězce, pro které je – z mého pohledu - právě značka tím, co má klienty přilákat. Za všechny bych jmenoval například Hilton Worldwide, Barcelo Hotels anebo Accor (Ibis). Tyto „značky“ by měly garantovat jistou úroveň poskytovaných služeb, která je ve většině případů zastřešena jednotnými standardy, sjednocujícími všechny aspekty hotelového podnikání, včetně chování a vystupování zaměstnanců.

Výše uvedené hotelové řetězce jsou dnes již velmi známou značkou na poli cestovního ruchu. Zákazník v nich platí nejen za poskytované služby, ale také právě za tzv. značku produktu, podobně jako je tomu v automobilovém či jiném odvětví.

Hned za hotelovými řetězci, známými po celém světě, mi na mysli vyvstanou menší subjekty. Ve většině případů se jedná o hotely s majoritním vlastníkem, které mají ambice rovněž si vybudovat svoji vlastní silnou "značku" a patřit mezi špičku v oboru. V dnešní době získávají tyto hotely na síle, mohou si dovolit vyšší ceny. To vše je způsobeno lepší kvalitou, osobnějším přístupem a precizností. Výsledky se navíc okamžitě projevují na jednom z nejznámějších serverů spojených s cestováním, ww.tripadvisor.com, ale i na ostatních sociálních sítích, prostřednictvím kterých si lidé zvykli předávat své zkušenosti z cest.

Další variantou je spojit svou značku s produktem, jenž sjednocuje silné značky, zaštiťuje a pomůže té vaší dodat prestiž, jako je například „The Leadings Hotels Of the World“.

Nicméně se může vyplatit i spojení subjektů – uveďme si například populární restaurační síť „Potrefená Husa“. Tento novodobý franchising je velmi populární, jelikož vám značka v mnoha ohledech opět garantuje určitou kvalitu nabízených služeb i produktů, u nichž je prováděna pravidelná kontrola a namátkově jsou tato zařízení navštěvována tzv. mystery shoppery. Úkolem mystery shoppera je zejména prověření, zda jsou dodržovány všechny postupy a zda je dosahováno kvality, pojící se s užívaným jménem.

Vznik a úspěch takových značek často závisí na celé generaci. Zde se řídím příslovím: „Úspěch a s ním spojená důvěra zákazníků se buduje roky, zničit se dá za jediný den“.

Ve zkratce jsou, z mého úhlu pohledu, k vybudování silné hotelové značky potřeba následující aspekty:

 

 • Zkušenosti nejlépe z co možná největšího spektra produktů; čili od restaurací, přes menší hotely až po mezinárodní řetězce. To vám v mnohých věcech odlehčí, jelikož uvidíte tzv. „pod pokličku“. Víte, kde tyto hotely a podniky dělají chyby, a kde jsou naopak úspěšné

 

 • Jasná představa o tom, co chci vybudovat. Z této představy je nutné neuhýbat, držet se jí, jelikož časté změny by mohly jen uškodit.

 • Vhodná volba produktu pro mnou vybrané místo.

 • Trpělivost spojená s kapitálem, čili vydržet, udržet kvalitu služeb a nastavených standardů, mít neustále na mysli, že chci vytvořit silnou značku. A tu vytvořím jen tehdy, když v tomto aspektu neustoupím.
 • A v neposlední řadě čas, který tomu budete muset věnovat. A nebude ho málo...


  Autor: Marek Zúber, Food & Beverage Manager - Barcelo Hotels & Resorts

  Foto: Archiv


17. 10. 2014 Autor článku: Marek Zúber

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek