Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Jak na lázeňský a wellness marketing: Stimulujte fantazii klientů

Jak na lázeňský a wellness marketing: Stimulujte fantazii klientů

18. 11. 2013 Redakce

Sdílet:

České lázeňství a wellness turistika se stále ostřeji dostávají do tuzemské i mezinárodní konkurence v boji o zákazníky. Proto je víc než kdy jindy důležité klást důraz na kvalitní marketing a PR. Zdá se, že nejlepší cesta je stimulovat fantazii potenciálních návštěvníků. Jak na to?

 

Přestože cestovní ruch v Česku stagnuje, lázeňství se poměrně daří. Ukazují to alespoň čísla  Českého statistického úřadu za třetí čtvrtletí letošního roku. Lázeňská zařízení navštívilo o 4,1 procenta více hostů než ve stejném období předchozího roku a jenom zahraničních klientů přijelo do českých a moravských lázní o 5,7 procenta více než vloni. Většina (92 procent) pak zamířila do Karlovarského kraje. Není divu. Při pohledu do statistik zahraničních návštěvníků je jasné, proč tomu tak je. Většinu zahraničních turistů v českých lázních totiž tvoří Rusové, pro které jsou Karlovy Vary tradiční destinací, a Němci, kteří je zase mají blízko. Dominance těchto dvou národů je nesporná. Za první polovinu letošního roku navštívilo česká lázeňská ubytovací zařízení osmdesát tisíc Němců, což je nárůst o 1,4 procenta oproti loňskému pololetí. Bohužel, strávili u nás o skoro sedm procent méně nocí než vloni. Na druhém místě jsou Rusové, kterých za první půlku roku dorazilo do Česka padesát tři tisíc a strávili celkově o třináct procent více nocí než vloni v tomto období. Na třetím místě jsou pak hosté z asijských zemí, kterých bylo třináct tisíc. Na čtvrtém místě je Ukrajina se skoro pěti tisíci návštěvníky a další země už pak hrají stále menší a menší roli v návštěvnosti našich lázní (Rakousko 3 731, Polsko 2 404, Francie 1 868).

 

Zajímavý je ale již delší dobu se objevující pokles domácích návštěvníků lázní v Karlovarském kraji, který se ale na zbytku republiky neprojevuje přílišným nárůstem. Počet tuzemských návštěvníků našich lázní se za třetí čtvrtletí 2013 podle Českého statistického úřadu zvýšil o 2,7 procenta oproti stejnému období loňského roku.

 

 

Rozlišit se!

 

Naše lázeňství sice nečelí fatálnímu propadu návštěvníků, ale ani nezažívá boom, který by si zasloužilo a který by se dal díky stárnutí obyvatelstva a obecnému důrazu na větší a důslednější péči o své zdraví očekávat. Situace wellness hotelů a různých wellness zařízení není o nic lepší. Přitom v letošním roce vrcholí dvouletá kampaň na podporu cestovního ruchu českého léčebného lázeňství. Jeho symbolem se stala lžička „servírující sousto českého lázeňství“ a headlinem kampaně heslo „Užívejte bohatství českých lázní“. Kampaň jistě přinesla větší povědomí o českém lázeňství, ale dost těžko může suplovat vlastní práci na sebepropagaci jednotlivých lázeňských zařízení. Z nich mnohé ještě neumí dobře propagovat svou vlastní nabídku, a to nejen do zahraničí, ale i směrem k české klientele.

 

Nejzákladnějším problémem většiny českých lázní je skutečnost, že se vůbec nedokážou vyprofilovat, navzájem se od sebe odlišit. Běžný potenciální klient neví nic o tom, že by některé lázně vynikaly v něčem jiném než ty druhé. Je neuvěřitelné, že marketingoví manažeři českých lázní nedokázali vyvinout takové úsilí, které by vedlo k jasné identifikaci jejich vlastních lázní. V obecném povědomí vynikají snad jen Karlovy Vary tím, že jsou považovány za luxusní lázně pro zahraniční klientelu. Otázkou je, jestli je to dobře, protože to je nejspíš ten důvod, proč právě lázním na Karlovarsku v posledních obdobích setrvačně ubývají čeští návštěvníci.

Každé lázně mají různého ducha, odlišnou historii, jiné zaměření, jiné prameny, které jsou vhodné pro různé choroby, ale jen málokteré z nich to dokážou úspěšně komunikovat směrem k potencionálnímu klientovi. A to je chyba. Úspěšný produkt je takový, který se dokáže jasně odlišit od ostatních a zákazníkovi jasně definovat, čím je a pro koho je určen. České lázně to příliš neumí.

Důležitým posunem v lázeňství v zahraničí je přesun od čistě lékařského lázeňství k „medical wellness“, tedy ke spojení tradičních lázeňských procedur a nových metod wellness. Není třeba se hned uchylovat ke sporným metodám alternativní medicíny, ale je třeba vytvořit klientům novou nadstavbu, vybrat si z wellness to nejlepší a přidat to k ověřeným a účinným metodám balneoterapie.

 

Díky spojení s wellness je možné klientům nabízet, co chtějí, tedy celkový koncept lepšího životního stylu. Lidé permanentně touží po změně svého životního stylu, která se jim dlouhodobě jen málokdy daří. Není pro ně tedy lákavější nabídka než spojení léčebné procedury se slibem komplexního lepšího životního stylu a hlavně s tím, že v rámci terapie si člověk tyto nové zásady a postoje zdravějšího životního stylu osvojí a bude je moci implementovat i ve svém životě.

Rozhodně skvělým nástrojem pro lákání klientů, a tady je třeba říci, že se to u nás daří, i když spíš hotelům zaměřeným na wellness než tradičním českým lázním, je vytváření hotových produktů jako jsou různé relaxační a odpočinkové programy, například „Aktivní antistresový pobyt“, což je třídenní program v Mariánských Lázních, či „Den pro sebe“ v Karlových Varech. Tyto hotové programy zaměřené třeba na léčbu konkrétních problémů nebo pro jasně definované kategorie klientů jsou skvělou cestou k přilákání návštěvníků. Jsou totiž způsobem, jak stimulovat fantazii potenciálního klienta.

 

Problémem českých lázní je, že běžný potenciální uživatel si vlastně moc neumí představit, co jej v lázních čeká, co mu lázně mohou nabídnout. Tápe. A to je strašlivá chyba při propagaci českého lázeňství. Mnoho lidí si stále navzdory skutečné realitě moderního českého lázeňství představuje, že lázně jsou něco jako nemocnice. Má jakousi představu ze starých českých filmů, v nichž do lázní míří jen třesoucí se stařečci a stařenky, které pak v chladných budovách pokládá odcizený personál v bílých pláštích do vany s vodou. Základem turistického ruchu je skvělý zážitek. To je základní produkt, který je třeba v cestovním ruchu zákazníkovi prodat. Lázně, a ty české a moravské zvláště, jsou zdrojem úžasných a dlouhodobě blahodárných zážitků pro lidské tělo a duši. Problémem je, že neumíme lidem ten zážitek představit, stimulovat jejich fantazii tak, aby po zážitku toužili natolik, že skutečně do tuzemských lázní vyrazí. Při propagaci tuzemských lázní je třeba tyto zážitky představovat, ukazovat, co všechno úžasného dokážou naše lázně nabídnout. Ukázat, že zatuchlost, odosobnění, to všechno pro české lázně neplatí. Není to lehké, ale je potřeba v potenciálních klientech vybudit představu perfektního zážitku, který je v lázních čeká. 


Foto: Fotolia

18. 11. 2013 Redakce

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek