Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Jakub Hlaváček: Církevní památka má svůj účel, ten by měla ctít i propagace

Jakub Hlaváček: Církevní památka má svůj účel, ten by měla ctít i propagace

25. 9. 2011 Autor článku: Konvalinová Alena

Sdílet:

Agentura CzechTourism připravuje koncept Náboženského cestovního ruchu v České republice. Jakuba Hlaváčka, vedoucího Oddělení inovací a trendů, jsme se zeptali na detaily a záměry projektu.

Jednotlivé centrály cestovního ruchu – např. JCCR, Východní Morava – se samostatně pustily do propagace církevních památek s tím, že se prý „v blízké budoucnosti“ stanou součástí oficiální značky „Církevní turistika v ČR“, jak moc je tato budoucnost blízká?

Agentura CzechTourism v současné době připravuje koncept Náboženského cestovního ruchu. V příštím roce začneme propojovat naše vize s již běžícími projekty. Hodláme úzce spolupracovat s vysokými školami, církvemi a hlavně regiony ČR.

Běžícími projekty myslíte ty v jednotlivých lokalitách? A jaké jsou tedy vaše vize?

Ano, přesně tak. Některé regiony s tématem náboženského cestovního ruchu již pracují. Naší vizí je jednotná komunikace tohoto produktu do zahraničí směrem k věřícím turistům. Naším úkolem je tedy zastřešit zmíněné projekty pod jednu, resp. čtyři značky rozdělené podle hlavních náboženských proudů.

Vaše cílová skupina jsou věřící, ale právě Centrála Východní Moravy se zaměřuje na všechny se zájmem o náboženskou (poutní) turistiku. Je tedy vůbec možné vytvořit jednotnou koncepci, když se lišíte v základním bodě, jakým je cílová skupina?

Čekají nás náročná jednání. Myslím si ale, že se v některých bodech můžeme prolnout. Komunikace tématu k věřícím, tedy k užší cílové skupině může být efektivnější než „ke všem“. Určitě se shodneme, že sdělení k věřícím turistům by mělo být diametrálně odlišné, založené na příbězích, rituálech atp., propojených např. s Biblí.

Předpokládám, že u církve nacházíte podporu… Budou se jednotlivé církve do projektu aktivně zapojovat? Finančně, propagačně, vlastními silami…?

Určitě, s církvemi již aktivně jednáme. Je úspěchem, že jsou církve „otevřené“. Rozhodně by bylo dobré, kdybychom zdroje konsolidovali. Není možné, abychom vše táhli sami.

Budou vás zajímat výhradně křesťané, židé, muslimové... nebo se pokusíte mapovat např. také zenové poutní stezky?

Zajímá nás křesťanská, pravoslavná, protestantská církev a judaismus. To jsou náboženství, která na území ČR mají nějakou historickou stopu a kulturu. Zároveň to jsou světová náboženství.

Jednotlivé propagační kampaně se tedy budou lišit právě podle církví?

Kampaně musí být přizpůsobené jednotlivým náboženstvím. To, co si můžeme dovolit ke křesťanům, nemůžeme k pravoslavným. Zároveň jsou atributy které se dají vypozorovat u všech náboženství. Na těch budeme také stavět.

Jak se projekt CzechTourismu bude lišit např. od projektu Magni – cesty s příběhem?

Zásadně. Bude postaven na jiných principech, bude zahrnovat celou řadu organizací. Nechceme vytvářet „konkurenční“ výstup. Jestliže bude již běžící projekt smysluplný, vezmeme ho pod křídla.

Vidíte, já myslela, že jste partnerem projektu…

Ano, partnerem projektu jsme. Nevylučuji, že projekt půjde pod naši jednotnou značku, resp. komunikaci. Na projektu Magni je ale třeba udělat ještě hodně práce.

A váš projekt bude cílit výhradně na zahraniční turisty?

Primární myšlenkou bylo myšlenkou cílit na zahraniční turisty. Ale postupně se začíná prosazovat názor, že by projekt mohl oslovit i domácí turisty. Ještě není rozhodnuto, jednání jsou na začátku.

Věřící jsou jako cílová skupina údajně poměrně prorodinní, máte v plánu zabavit také děti, zatímco rodiče budou vstřebávat informace?

Nejde o vstřebávání informací. Jde o duchovní prožitek z konkrétního místa, akce a podobně. Jak jsem říkal, sdělení bude odlišné od toho pro nevěřící rodinu s dětmi. V rámci segmentů podle náboženského vyznání budou vytvořeny subsegmenty. V tuto chvíli můžu říci, že právě rodina s dětmi bude jeden z nich. Forma sdělení by měla zaujmout i děti. Nicméně z naší pozice můžeme dát určitá doporučení do regionu. Ten pak bude tím hlavním tvůrcem produktu, nikoli CzechTourism.

Co musí vlastník nebo správce sakrální památky udělat pro to, aby se mohl k vašemu projektu připojit?

První krok je komunikace s regionálním destinačním managementem. V ČR máme celou síť těchto managementů a hodláme s nimi spolupracovat a dodržovat určitou hierarchii a systém.Nejde jen o to – mám ve správě kostel a teď to všechno udělejte za mě. Přestože správci nejsou odborníky na cestovní ruch, měli by přijít s nějakým návrhem. Úkolem destinačního managementu je pak jeho rozšíření a nasměrování k turistům. Správci pak sehrají důležitou roli, protože o památce vědí mnoho, znají příběhy a historické souvislosti. CzechTourism pak bude komunikovat s destinačním managementem a řešit výstup.

Co podle vás propagaci církevních památek doposud chybělo? Jak má být vlastně církevní památka propagována?

Myslím, že nejen marketingu církevních památek chybí zejména jednotnost, jednotný brand, hlavně směrem do zahraničí. Turisté jsou pak přehlceni a nevyznají se v nabídce.
Jak má být církevní památka propagována? V první řadě jde o marketing v nejširším možném významu a hlavně o lidi, o zástupce památek, jejich otevřenost a chuť do práce. Propagována by měla být především způsobem, jenž odpovídá účelu, pro který byla postavena.

Jaký je deadline vašeho projektu? Kdy bude mít veřejnost šanci se s ním seznámit?

První seznámení odborné veřejnosti a představitelů regionů a státní správy proběhne 22. 11. 2011 na fóru cestovního ruchu 2011 v Pardubicích. Zde bude mimo jiné probíráno téma Film jako účinný nástroj marketingu destinace. V průběhu roku 2012 budeme veřejnost seznamovat s konkrétními výsledky v rámci projektu Náboženského cestovního ruchu.

 

FOTO:Fotolia, archiv Jakuba Hlaváčka

25. 9. 2011 Autor článku: Konvalinová Alena

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek