Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Jan Kalousek: Praha je vibrující moderní město

Jan Kalousek: Praha je vibrující moderní město

3. 8. 2011 Autor článku: Kyša Leoš

Sdílet:

„Myslím, že bychom se neměli soustředit pouze na naše památky, neboť je jimi světová nabídka destinací přeplněna a dokonce profesionály trochu hanlivě označována jako ABC (Another Boring Castle – v češtině Zase další Nudný Hrad ),“ říká předseda výboru zastupitelstva Hlavního města Prahy pro oblast zahraničních vztahů a cestovního ruchu, Jan Kalousek (ODS).

Jaká je marketingová strategie pro nejbližší roky určená k propagaci hlavního města Prahy v zahraničí?

Výbor pro zahraniční vztahy a cestovní ruch schválil na svém posledním zasedání krátkodobou strategii pro cestovní ruch, která vychází z pečlivé analýzy současné situace. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na odboru. Na tuto činnost je alokována částka 40 miliónů korun. Je určena jak na branding a ostatní kreativní a technické součásti kampaně, tak na nákup reklamního plnění. S touto aktivitou přicházíme v tomto roce až nyní z toho důvodu, že bylo nezbytně nutné konzultovat všechny aspekty s členy mého odborného poradního týmu, kterými jsou zástupci organizací činných v cestovním ruchu. Dosavadní činnost bylo nutné usměrnit a přetvořit právě s aktivním přispěním těchto subjektů. Například minulé úterý jsme měli důležitý brainstorming týkající se doladění střední a dlouhodobé strategie. Výstup z této debaty bude velmi důležitý, neboť stanoví strategické dlouhodobé cíle, které budeme v příštích letech naplňovat.

Jaké konkrétní kroky chystáte?

Probíhá diskuse s ČNB ohledně zlepšení směnárenských služeb a v současné době zakládám další úzký poradní tým, který se bude zabývat „grafikou města“. Praha je největší městskou památkovou rezervací UNESCO na světě (8,66 km čtverečních), plus má ochranné pásmo. Grafika města by měla začít řešit situaci nevkusně vypadajících grafických prvků a uplatňovaných nápisů. Budeme se snažit nastavit systém, podle kterého by na základě jisté regulace nastalo výrazné zlepšení v této oblasti. Nechceme, aby se toto stalo jakousi represivní složkou, ale kultivačním prvkem, který bude co nejméně zasahovat do soukromého podnikání. Jako důležité prvky vidím též zlepšení stanic městské hromadné dopravy a městského mobiliáře.

S kým realizaci plánujete?

Zatím jsem se dohodl na spolupráci s konkrétními osobami z oblasti profesionální grafiky, příslušné akademické půdy, komory architektů a jistou funkční občanskou aktivitou. Důležitým subjektem bude též oblast odboru památkové péče a živnostenského odboru. Již jsem o této aktivitě hovořil s primátorem, kterému se projekt líbí a dal aktivitě zelenou.

Chystáte v nejbližší době také nějaké konkrétní akce mimo Českou republiku? Jaké?

Plnění zahraničních reklamních aktivit a akcí města budou zřejmé z výše zmíněné vysoutěžené kampaně. Myslím, že vhodnou příležitostí pro takové aktivity budou akce spojené s Olympijskými hrami v Londýně v příštím roce. Zrovna tam by se dal dobře využít potenciál propagace Prahy. Jinak se snažíme hlavní město podporovat prostřednictvím partnerství a grantů na výjimečné akce. Jako příklad z mnoha mohu uvést povedený koncert Sen letní noci na Vltavě, kde hrál Emir Kusturica a uvedení série Barokních slavností v sala terrena Ledeburské zahrady.

Na čem chcete stavět place branding hlavního města?

Tato strategie včetně sloganu, grafiky apod. vyjde též ze závěru kampaně vysoutěžené firmy, která představí nejlepší návrh. Myslím, že bychom se neměli soustředit pouze na naše památky, neboť je jimi světová nabídka destinací přeplněna a dokonce trochu hanlivě profesionály obecně označována jako ABC (Another Boring Castle – v češtině "Zase další Nudný Hrad"). I když si myslím, že náš hradní komplex je, nejen díky tomu, že je největší ve světě, výjimečný a téměř každý turista ho má jako číslo jedna na svém seznamu.

Jaký je základní příběh, který se snažíte v zahraničí nabízet?

Skloubení historie se zachovalou dobovou architekturou a možnostmi kulturního a volnočasového vyžití by měly být a, myslím, jsou silným magnetem. Praha je město, které je zajímavé 24 hodin denně, nabízí hotelové služby na nejvyšší úrovni a top gastronomii. Kde vidím možnosti výrazného zlepšení, je gastronomie ve střední a nižší cenové kategorii. Také bychom si měli více chránit kvalitu našeho zlatého moku a vyhýbat se globalizačním tlakům, pokud to bude vůbec možné. Za tímto účelem se Praha letos i v minulosti stala partnerem festivalu malých pivovarů a gastronomických aktivit. Tady vidím cestu, jak přilákat a uspokojit každého. Jíst a bydlet totiž musí každý a pocity z těchto zážitků si podvědomě odnáší a šíří dále. Do budoucna bych rád inicioval vybudování nějaké výjimečné kvalitní galerie na území hlavního města. Ve spolupráci s Letištěm Praha se snažíme iniciovat přímé linky z vybraných destinací, dle dlouhodobě schválené strategie, do Prahy. Zásadní je jak rychle a pohodlně, tzn. bez přestupů, se sem turista dostane. Průměrná délka pobytu jsou tři dny, čili cesty na prodloužený víkend jsou jednou z ideálních strategií.

Mění se nějak definování značky hlavního města v čase? Je image, kterou budujete dnes, nějak odlišná od té, kterou budovali vaši předchůdci v minulosti?

To doufám. Praha je vibrující moderní město. Není veliká a lze ji v podstatě projít pěšky a při tom vše podstatné v ní zažít. Může nabídnout opravdu mnoho a myslím, že její potenciál stále trochu podceňujeme. Alespoň já ho vidím jasně. Dnešního průměrného návštěvníka musíte krátkým sloganem přesvědčit, že zažije něco výjimečného. Dnešní člověk je obecně více závislý na informaci, se kterou ho konfrontujete. Není zvyklý příliš dlouho hledat. Neexistuje ale prototyp člověka, tak musí být nabídka široká a slogan či vzkaz  takový, aby zaujal většinu.

Které oblasti jsou dnes pro cizince v Praze nejžádanější? Je to gastroturistika? Památky? Zážitky? Poutní turistika?

Myslím, že do masové gastroturistiky máme ještě daleko. Pokud se týče konzumace piva tak asi ne. Památkami určitě. Praha má úžasné genius loci. V zážitkové turistice vidím mezery, na kterých se dá pracovat. Myslím, že se situace může zlepšit s kultivací Výstaviště Praha. Ve spojení s Planetáriem a Zoologickou zahradou se Praha může stát i zajímavou destinací pro zahraniční turisty s dětmi.

Kdo všechno se podílí na marketingové strategii hlavního města? Najímáte si agentury? I zahraniční?

Jsou to jednak profesionálové z cestovního ruchu, kteří jsou v mém poradním týmu, dále u nás dlouhodobě působí všechny známé nadnárodní reklamní a mediální agentury. Celá procedura je samozřejmě dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Máte vytipované slabiny města Prahy? Jak je můžete nebo hodláte změnit?

Praha postrádala dlouhodobou koncepci. To je náš hlavní úkol a na tom pracujeme. Dále nemáme moře jako například Barcelona, což změnit nemůžeme. Myslím, že postrádáme výraznou moderní galerii a moderní architekturu typu Kaplického knihovny. Jediný „nový“ objekt, který si návštěvníci Prahy fotí a vyhledávají je Tančící dům. Myslím, že je potřeba zásadně zapracovat na Strategickém plánu Prahy. Od toho by se mělo to důležité odvíjet. Výjimečné oblasti v centrální poloze jako např. Letenská pláň jsou dlouhodobě mrtvé. Mají ohromný potenciál. Je potřeba lépe využívat městské objekty. Mnohé v úplném centru jsou prázdné. Je potřeba hledat možnosti PPP projektů, aby se nemuselo tolik čekat s významnými stavbami. Využít potenciál náplavek. Vyřešit Kongresové Centrum. To je jen část toho, na čem se dá pracovat a jedno volební období na to asi nestačí, ale musí se někde začít.

Spolupracujete při propagaci hlavního města s agenturami, které mají na starost propagaci celého Česka? Jak ovlivňuje návštěvnost Prahy image celé republiky?

Ano. S CzechTourism. Návštěvnost Prahy ovlivňuje image celé republiky nesporně, když vezmeme v úvahu, že 65 % všech turistů do ČR jede do Prahy jako do cílové stanice, nebo jí projíždí. Čili 65% lidí si do značné míry dělá obrázek o ČR prostřednictvím Prahy. Navíc z hlediska povědomí, Praha je ve světě známější než Czech Republic. Z marketingového pohledu je název naší země nepříliš povedený. V roce 1993 se asi měli lépe zamyslet nad touto věcí.

Jak jste na tom s financemi? Jak se za posledních deset vyvíjí výdaje na marketing hlavního města v zahraničí? Musíte se i tady potýkat s úsporami?

Rozpočet HLMP na cestovní ruch je asi 95 miliónů. Z toho jde asi 40 miliónů na marketing a propagaci. Poplatky z lůžek v ubytovacích zařízeních přinesou do městské pokladny asi 150 miliónů ročně. Budu se snažit o to, aby celá tato vybraná částka byla při tvorbě rozpočtu alokována na účely cestovního ruchu.

Pro informaci většina daní z prostředků, které se v Praze vytvoří, tedy nejen z cestovního ruchu, putují do státního rozpočtu. Praha ale vytváří 25% HDP a zpět do jejího rozpočtu se ze státu dostane pouze asi 7%. To znamená, že Praha ostatní regiony ČR do značné míry sanuje. Pro Prahu by bylo výhodné mít nějakou formu městské daně.

3. 8. 2011 Autor článku: Kyša Leoš

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek