Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Jindřich Ondruš: Chceme z Velehradu udělat evropsky významné poutní místo

Jindřich Ondruš: Chceme z Velehradu udělat evropsky významné poutní místo

24. 10. 2011 Autor článku: Kyša Leoš

Sdílet:

Aktivity Zlínského kraje, které se točí kolem oslav 1150 výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu jsou přímo ukázkovým příkladem jak absolutně využít příležitost pro rozvoj turistického ruchu. Náměstek hejtmana zlínského kraje Jindřich Ondruš u ní stojí od samého počátku.

Dny dobré vůle na Velehradě 2013 vypadají už dnes na velkolepou akci. Spekuluje se, že by mohl přijet jak papež, tedy hlava Katolické církve, tak i konstantinopolský patriarcha, tedy první mezi pravoslavnými patriarchy. To by mohlo Zlínský kraj dostat do hledáčku světových médií.

Když to řeknete takhle, zní to moc hezky, ale já se pro jistotu držím pořád při zemi. Papeže jsme pozvali osobně. Jako zástupci kraje jsme kvůli tomu vyrazili do Říma. O patriarchově návštěvě se také jedná, ale zatím obě návštěvy vidím tak padesát na padesát. Je to velmi složité, zvlášť vzhledem k věku obou mužů a náročnosti jejich programu. Ale samozřejmě, kdyby to vyšlo, bylo by to naprosto úchvatné.

Jak dlouho se na Velehrad 2013 chystáte?

Dobré dva roky, když vezmu i stádium úvah. Původně jsme to připravovali pouze pro Zlínský kraj, protože je to přeci jenom významné výročí spojené s Velkou Moravou, jejíž významné památky se hojně nachází právě v našem kraji, a snažili se do toho zatáhnout více institucí. Zpočátku jsme moc nedostávali sluchu, ale když jsme měli přichystané konkrétní návrhy, pomaličku, ale jistě se k nám přidávaly další. Při přípravách jsme totiž čím dál tím víc naráželi na to, že Velehrad 2013 nemůžeme pojmout pouze jako krajskou záležitost, protože toto výročí souvisí s počátky naší státnosti a počátky kultury a vzdělanosti a to jsou věci celostátního významu. Navíc Velká Morava není jenom Velehrad, ale jsou to i Mikulčice v Jihomoravském kraji a samozřejmě na Slovensku Nitra, kde je ten velkomoravský odkaz stále silnější. Takže se to týká i Slovenska.

Pro nás samozřejmě odkaz Velké Moravy je trvalou součástí našich aktivit. Nejenom kvůli výročí. Bereme ho jako symbolické místo, ke kterému se jako kraj hlásíme, chceme ho oslavit a samozřejmě i využít pro ekonomický prospěch naší oblasti.

Dneska už v tom nejste sami.

Jsme pořád hybatelem a spolučinitelem těch aktivit, ale teď už to skutečně přerostlo v celostátní akci. Arcibiskup Dominik Duka založil národní skupinu pro přípravu akcí spojených s Velehradem 2013, ve které jsou nejenom zástupci křesťanských církví, ale i Akademie věd, prezidentské kanceláře, obou komor parlamentu, Moravské zemské muzeum, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, zahraničí a další paměťové instituce.

Tahle skupina zastřešuje aktivity, které kolem výročí vznikají, ať už naše krajské nebo celostátní. Teď potřebujeme všechno dobře zkoordinovat a vypíchnout takové, které mají národní nebo dokonce celostátní přesah a budou pro výročí nosné.

Které by to mohly být?

Určitě dvě mezinárodní vědecké konference. Jedna má název Počátky křesťanství ve Střední Evropě a druhá se zabývá cyrilometodějskou tradicí v průběhu věků. Cyril a Metoděj jsou skutečně významné historické postavy a zaslouženě jsou spolupatrony Evropy. Právě oni udělali Velkou Moravu významnou. Díky nim nešlo jen o jednu z epizod dějin, ale stala se státem, z jehož kulturního odkazu čerpala Evropa po staletí. Hlavně střední, východní a jihovýchodní. To je také unikátní, protože se díky tomu stává Velehrad místem setkávání východu a západu. A přirozeně se proto jimi mnoho vědců, nejenom historiků, zabývá. Ty dvě konference by mohly oslavám vévodit, protože budou mezinárodní.

Další nosné akce se ustanoví v polovině listopadu na dalším zasedání komise. Těch našich krajských ale bude určitě hodně. Samotné oslavy pak začnou už v roce 2012, konference proběhnou v první polovině roku 2013 a vyvrcholením budou Dny lidí dobré vůle na Velehradě, tedy 5. července, kde bychom právě rádi uvítali papeže. To bude určitě akce mezinárodního významu s velkou návštěvností. To můžeme říct už dnes.

Velehrad není cílem návštěvníků jenom během konání Dnů lidí dobré vůle, ale po celý rok. Jak ve Zlínském kraji podporujete celoroční církevní turistiku?

Církevní turistika je u nás velmi rozšířená nejenom kvůli Velehradu. Máme tu i Svatý Hostýn. Je přímo vytvořena poutní stezka Velehrad – Svatý Hostýn – Svatý Kopeček, který už je ale v Olomouckém kraji. Podpora církevní turistiky je u nás ovšem zaměřena nejenom na tato místa. Máme třeba projekt Otevřené brány. V něm je jedenadvacet kostelů, do nichž se může každý turista podívat a navíc je v nich k dispozici zasvěcený průvodce.

Samozřejmě, že se snažíme Velehradu maximálně využít. Chceme z něj udělat evropsky významné poutní místo. A k tomu je potřeba marketing, protože význam místa je jenom takový, jaký mu přisuzuje podvědomí lidí. Opíráme se to, že my máme dvě významná místa, která jsou spojená poutní stezkou a tak je i prezentujeme. K tomu je potřeba ale nabídnout i něco konkrétního. Příští rok tak na veletrhu cestovního ruchu nabídneme přímo produkt cestovního ruchu a to pobyt ve Zlínském kraji. Půjde o třídenní pouť Kroměříží, Hostýnem, Bystřicí a Velehradem, tedy místy spojenými s Cyrilometodějskou tradicí. Velehradem 2013 tak pro nás nic nekončí. Je to nějaký významný bod, který by nám měl pomoci s propagací a rozvojem různých produktů církevní turistiky.

Zapojili jsme se třeba do evropské organizace Cammini d´Europa. Byli jsme dokonce první region ze střední a východní Evropy, který tak učinil.

Co vám tohle angažmá může přinést?

Jedná se o organizaci, která se angažuje právě v poutní turistice. V Evropě je každý rok šest miliónů poutníků a každý rok se tento počet zvětšuje. Když poutník navštíví základní místa hlavně v západní Evropě, tak pak hledá, kam jít dál. My jsme pro velkou část Evropy neznámá část, a když nabídneme něco jiného, nového a navíc spojeného s úžasnou, ale pro západní Evropu přeci jen jinou symbolikou, tak je velká šance tisíce těch poutníků přes Cammini d´Europa dostat k nám. Jsme neokoukaná destinace, ale s infrastrukturou na úrovni západní Evropy. To všechno nám dává šanci na velký úspěch. Máme tu atrakcí, které se s Velehradem pojí víc, třeba Památník Velké Moravy, archeopark a pak samozřejmě slušnou a kvalitní ubytovací kapacitu, kvalitní služby a dobrou dopravní dostupnost v rámci Evropy.

Pokud vím, tak se chystáte ještě na jeden skutečně velký projekt spojený s poutní turistikou.

V Evropě funguje systém Evropských kulturních stezek. Zjistili jsme, že kulturní stezky jsou skvělá věc, která je u turistů poměrně populární. Jsou postaveny na tom, že se člověk nejenom rekreuje, ale poznává i různá místa v jejich vztahu, v tom, co je propojuje. My chystáme úplně novou autentickou významnou kulturní stezku, která by měla být cyrilometodějskou evropskou stezkou. Vycházíme právě z putování věrozvěstů. Vyšli z řecké Soluně, prošli státy jihovýchodní Evropy a došli na Velehrad. Odtud pak putovali do Říma a navíc jejich žáci byli zase významní pro státy východní a jihovýchodní Evropy kam odešli.

Teď jsme v etapě, kdy jsme postavili projekt, který by nám měl pomoci najít partnery a náplň té stezky tak, aby byla životaschopná. Byla by to nová a první takhle významná stezka v této části Evropy. Taková kulturní stezka má velký potenciál. Její těžiště by bylo právě na Velehradě. Tohle je ovšem otázka na několik let.

Ale vypadá to velmi slibně.

Proto do toho také jdeme. Teď se skutečně velmi intenzivně snažíme pracovat na budoucnosti. Velehrad prochází rekonstrukcemi v řádu stovek miliónů. Opravuje se bazilika, opravují se kaple a vytváří se zázemí a společenská centra. Vše je směřováno do roku 2013, kdy by se měl Velehrad zaskvět v obnovené kráse. Z mého pohledu je ta vize taková, že stavebně obnovený velehradský areál si zachová význam symbolu i historického místa a zároveň se stane významným a navštěvovaným evropským poutním místem, což přinese prospěch celému našemu regionu.

 


Jindřich Ondruš je náměstkem hejtmana Zlínského kraje, kde zodpovídá za kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a církve. Deset let byl starostou obce Nový Hrozenkov. Je členem Komise Rady Asociace krajů České republiky pro cestovní ruch.

 

 

 

 

 

 

FOTO: Fotolia, archiv Jindřicha Ondruše

 

24. 10. 2011 Autor článku: Kyša Leoš

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek