Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Let’s Get Digital – Všechno, co jste si přáli vědět o digitálním marketingu, ale báli jste se zeptat

Let’s Get Digital – Všechno, co jste si přáli vědět o digitálním marketingu, ale báli jste se zeptat

9. 9. 2014 Autor článku: CzechTourism

Sdílet:

Cílem konference je propojit přední experty na digitální marketing s představiteli cestovního ruchu v ČR. Otevřít příležitost poslechnout si jejich zkušenosti a poodhalit jejich tajné recepty, jak uspět v digitálním prostředí. Na konferenci se můžete těšit na mix inspirujících přednášek plných konkrétních poznatků pro turistické destinace i malé a střední podniky. 

Velcí hráči jako je TripAdvisor nebo Facebook, ale i méně známí inovátoři budou hovořit o tom, co subjekty v cestovním ruchu potřebují a co musí brát v úvahu, aby si v klíčových oblastech (Social, Content, Mobile) udrželi konkurenceschopnost a dokázali vylepšit svou současnou nabídku.


Jak se mění digitální prostředí - inovace, trendy a výzvy

Nick Hall, ředitel společnosti Digital Tourism Think Tank, představí měnící se tvář digitálního prostředí. Inovace jsou jeho nedílnou částí, proto bude Nick sdílet novinky v oblasti cestovního ruchu a zároveň ukáže hlavní trendy a výzvy, na které by se měly destinace spolu s ostatními subjekty připravit. Mobilita a Big data byly dva hlavní trendy, které znamenaly skutečnou změnu cestovního ruchu v roce 2014. Přehodnotily dosavadní přístup cestovního ruchu k mobilním technologiím a také to, jak jsou využívány spotřebiteli různých věkových skupin. Rostoucí význam obsahu na sociálních sítích i mobilních zařízeních se stal jádrem silné digitální strategie. Nick v rámci své přednášky ukáže inspirující cestu plnou příkladů a způsobů, jak různé destinace z České republiky i po celém světě pracují s digitálním marketingem, aby podpořili jedinečnost svých značek.


Měnící se tvář sociálních médií a jejich místo v marketingovém mixu

Panelová diskuze s předními odborníky přiblíží měnící se tvář sociálních médií. Chad Shiver z TripAdvisoru bude mluvit o dopadu recenzí na zákazníky. Zástupce Facebooku s námi bude sdílet, jakým způsobem mohou destinace i komerční subjekty získat co nejvíce ze sociálních sítí a jaké novinky pro nás Facebook chystá na konci roku a v roce příštím. CzechTourism se spolu s předními českými podniky, jako je Hotel Fusion v Praze, podělí o vhled do své činnosti v oblasti sociálních médií. Sociální sítě jsou vnímány jako velká příležitost pro zapojení návštěvníků. V plánu je představení stránek hotelu Fusion, které umožní návštěvníkům setkat se s ostatními před samotnou cestou do Prahy.  Příklady "best practices" destinací i podniků odhalí, jakým výzvám čelí a jak se je snaží překonat. Účastníci konference se do diskuse budou moci aktivně zapojit svými tweety.


Jak se mění obsah? Naučte se s ním pracovat ...

Síla digitálního obsahu v posledních letech ovládla cestovní ruch. Obsah se stále více přesouvá do vizuální roviny a snaží se být co nejpůsobivější. Vyprávění příběhů se stalo symbolem pro mnoho destinací a znamenalo cestu kupředu.  Vyprávět příběhy destinací spolu s prožitky a zkušenostmi, které s tím souvisí, se stalo klíčovým sdělením na cestě získávání návštěvníků. Vůbec nejsilnějším nástrojem je způsob, jak cítí inspiraci samotní návštěvníci a zda jsou ochotni se zapojit a podělit o své zkušenosti. Právě proto bude přednáška z velké části zaměřena na měnící se tvář obsahu. Budou představeny různé způsoby, jak by s obsahem měly destinace i komerční subjekty pracovat. Na konkrétních případových studiích bude demonstrována práce bloggerů v rámci České republiky, související zejména s obsahovou strategií v digitálním prostředí.


Měnící se tvář mobilních zařízení – využití v cestovním ruchu

Mobilní zařízení se stala jednou z klíčových oblastí pro destinace a subjekty cestovního ruchu. Návštěvníci je používají stále více, a to při všech fázích cesty. Experti na mobilní technologie budou hovořit o klíčových trendech a výzvách, které by měly mít destinace i ostatní subjekty cestovního ruchu při svých aktivitách na vědomí. Představeny budou rovněž inspirativní případové studie zaměřené na smart aplikace.


Odhalení Big Data

Big Data je další populární výraz roku 2014. Jak mohou turistické destinace a komerční subjekty proniknout do velkých dat? Jak mohou být efektivnější v cílení na konkrétní demografické segmenty? Russel Young ze společnosti Sojern bude sdílet některé zajímavé statistiky demystifikující Big Data. Zároveň ve své přednášce objasní, jak je možné v rámci obecných strategických kroků z velkých dat skutečně vytěžit co nejvíce.


Benchmarking: osvědčené postupy a nejlepší příklady

Benchmarking je jednou z oblastí, kde má tým Digital Tourism Think Tank rozsáhlé zkušenosti. Ramona Wagner a její výzkumný tým se pravidelně věnují nejnovějším osvědčeným postupům s cílem zjistit, jak se různým destinacím po celém světě daří inovace v digitálním prostředí. Ramona se na konferenci podělí o nejzajímavější zjištění z výzkumu „2014 Digital Destinations Benchmark“, ukáže nejlepší příklady zejména v oblastech obsahu, mobilních zařízení, sociálních sítí, inspirace a designu. Přednáška bude zakončena doporučením, jakým způsobem se mohou destinace a další subjekty učit od své konkurence a jak mohou velmi často malé kroky znamenat velký posun kupředu.


Diskuse velkých hráčů: Je Meta Search příležitostí nebo hrozbou pro cestovní ruch?

V posledních letech zažívá vzestup meta-search, nebo-li vyhledávače hotelového ubytování, na nichž dochází k vzájemnému porovnání dostupných cen a volné kapacity z různých zdrojů. Uživatel se tak dostane k mnohem transparentnějším výsledkům. Většina destinací a subjektů turismu má často zájem dozvědět se, co mají v plánu různí velcí hráči, jako je TripAdvisor a Google. Příležitost podívat se za oponu on-line světa budou mít během panelové diskuze s leadery v oboru, kteří mají četné zkušenosti se zaváděním meta vyhledávání do svého obchodního modelu.FOTO: CzechTourism

9. 9. 2014 Autor článku: CzechTourism

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek