Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Olomouc ve světě propagují tvarůžky i kočka Ola

Olomouc ve světě propagují tvarůžky i kočka Ola

14. 6. 2012 Autor článku: Redakce

Sdílet:

Olomouc ve své propagaci nejvíc těží z unikátních památek zapsaných na seznam UNESCO a snaží se vytvořit image města přátelského pro rodiny s dětmi. Nebojí se ale ani takřka guerillových metod jako je týden specialit z Olomouckých tvarůžků na pražském Staroměstském náměstí nebo v Bratislavě. O destinačním marketingu města, které světový průvodce Lonely Planet zařadil mezi skryté poklady Evropy, jsme mluvili s vedoucí Oddělení propagace a marketingu Lucií Kriklovou.

Máte zjištěno, kolik turistů ročně navštíví Olomouc?

Město Olomouc již od roku 1994 každoročně zpracovává statistiku ubytovaných hostů. Z ní za rok 2011 vyplývá, že se ve městě ubytovalo přes 98 tis. návštěvníků, z toho více než polovina z České republiky a 44 463 cizinců, počet přenocování byl 183 759 a průměrná délka pobytu 1,9 dne. Jednodenní návštěvníky bohužel město podchycené nemá, takže počet všech návštěvníků města lze jen odhadovat.

 

Odkud přicházejí? Jaký je podíl tuzemských a zahraničních návštěvníků. Odkud pochází cizinci, kteří do Olomouce zavítají?

Do Olomouce zavítá o něco více tuzemských návštěvníků, jak vyplývá z naší statistiky. Co se týká destinací, odkud do Olomouce ze zahraničí proudí nejvíce turistů, jsou to návštěvníci z Ruska, poté ze Slovenska, Německa, Ukrajiny a Litvy. 

 

Jaká jsou hlavní lákadla, která přitahují turisty?

Olomouc se jako druhá největší památková rezervace pyšní velkým množstvím barokních skvostů včetně kašen či Sloupu Nejsvětější Trojice – památkou zapsanou na seznam UNESCO – a dalších historických památek. Své návštěvníky láká právě na tyto krásy architektury. Turisty určitě zaujme i orloj či prohlídka historické budovy radnice, Arcidiecézního muzea, které je ojedinělým v ČR, nebo nyní nově Arcibiskupského paláce, veřejnosti přístupného sídla arcibiskupa. 

Ve spojení s památkami návštěvníci také rádi vyzkoušejí kulinářské speciality v místních restauracích. Oblíbená je i návštěva města za kulturními zážitky, kterých je v podobě koncertů či festivalů po celý rok ve městě nepřeberné množství. Olomouc je také oblíbená jako cíl kongresové turistiky.

 

Největší olomouckou akcí, která je známá po celé republice, je výstava květin Flora Olomouc. Jaké další akce do Olomouce přitahují návštěvníky?

Stejně jako světoznámá výstava květin Flora Olomouc přináší rozkvetlé a barevné koberce květin,  rozmanité zážitky přináší i Divadelní Flora a ostatní olomoucké festivaly. Podzimní festival duchovní hudby či Mezinárodní varhanní festival, ty jsou oblíbené u rakouských a německých turistů. Dále např. Oslavy maršála Radeckého s mezinárodní účastí, Svátky města či Svátky písní. Moderní akcí, jež město proslavila a rozzářila historické domy mnoha barvami v minulém roce, byl festival světla a videomappingu VZÁŘÍ (Septemberbeam). Mezi sportovními nadšenci je nejoblíbenější červnový půlmaraton, kde od památky UNESCO vybíhá do historických ulic a uliček více než 3000 běžců.

 

Pod pokličkou marketingu

Na jaké návštěvníky cílíte marketingovou propagaci města?

Marketingová propagace se zaměřuje převážně na jednotlivce, na tuto sezonu je nabídka zacílena více na rodiny s dětmi. Ta je podpořena jak propagačními materiály (materiál Family Friendly), tak i službami, které město Olomouc ve spolupráci s dalšími soukromými subjekty na tuto turistickou sezonu nabízí. Těmi jsou např. možnost zapůjčení čtyřkol na projížďku po centru města či olomouckých parcích, prohlídka s kočičkou Olou pro malé návštěvníky či Olomouc v kostce pro základní školy, dále pak zapůjčení kol včetně dětských sedaček, využití projížďky na kole městem s průvodcem, na raftu po slepém rameni řeky Moravy apod. Nejnavštěvovanějším rodinným cílem je zoologická zahrada zasazená v zeleni přirozeného lesa s malým lanovým centrem mezi kmeny stromů.

 

Jaké reklamní metody používáte?

Vytváříme tematické kampaně. Investujeme především do vlastních prezentací, které organizuje oddělení cestovního ruchu a zaměřuje se kromě tuzemských měst také na sousední státy. Častým partnerem nám v tomto směru bývá konkrétní zastoupení agentury Czech Tourism. Používáme prezentační stánek a prezentaci vhodně doplňujeme o ochutnávku pravých Olomouckých tvarůžků. Vydáváme vlastní tiskoviny používané pro tyto účely. Prezentaci města zajišťujeme prostřednictvím vlastního webu (www.tourism.olomouc.eu, městský portál www.olomouc.eu) a podporujeme ji i v omezené míře printovou reklamou, webovou kampaní a příležitostně využíváme i outdoor reklamu (převážně CLV). Spolupracujeme s letišti i některými městy nebo kraji. Hlavním claimem Olomouce je Stay overnight... a díky vyjádření světového průvodce Lonely Planet používáme i jejich označení, kdy Olomouc vyhodnotili mezi deseti skrytými poklady Evropy (jako jediné české město). V letošním roce jsme spustili speciální soutěž o víkend v Olomouci, jež doplňuje většinu z uvedených prvků naší kampaně (www.stayovernight.eu). Každoročně reagujeme na aktuální nabídku sezony i kulturních akcí. Letos jsme také vydali vlastní Turistické noviny.

 

Můžete říct, kolik peněz ročně Olomouc vydá na svou propagaci?

V rozpočtu města je k propagaci určeno několik položek, které jsou někdy plně, někdy částečně k tomuto účelu využívány. Jsou to řádově stovky tisíc korun.

 

Jaké byly vaše nejúspěšnější propagační projekty? Jaký měly efekt?

Viditelným efektem pro nás bylo určitě ocenění v několika anketách nebo soutěžích. Např. na letošním RegionTouru v Brně ve Velké ceně cestovního ruchu – 2. místo v kategorii webové portály, v soutěži Zlatý Erb byly oceněny naše 3D modely památek na webu města a poslední cenou je čerstvě získaná cena z TourPropagu v Písku za synergii tištěných materiálů a internetové prezentace s motivem Family Friendly.

Prezentace provedené v minulém roce nám zajistily pozornost tisku, proto s posouzením nákladnosti a efektivity je hodnotíme velmi pozitivně. Například kampaň ve spolupráci s informačním centrem na Staroměstském náměstí v Praze nám při každé příležitosti přinesla mediální pozornost, kterou bychom si při nákupu reklamy mohli jen těžko dovolit. Jednalo se o propojení informačního centra s místní restaurací U Orloje, která celý týden přímo na naproti Staroměstskému orloji servírovala speciality z Olomouckých tvarůžků za speciální ceny. Tento projekt jsme vyzkoušeli i s bratislavskou restaurací Flag Ship a díky tomu jsme navázali také bližší partnerské vztahy s vedením radnice Bratislava-Staré Mesto a jednáme o oficiálním partnerství.
V letošním roce jsme odstartovali soutěž na www.stayovernight.eu a v prvním kole (cca za měsíc) jsme měli 1011 registrovaných účastníků a více než 1700 unikátních návštěvníků webových stránek.

 

Předpokládám, že největšími konkurenty Olomouce jsou Brno a Ostrava. Snažíte se vůči těmto městům nějak vymezovat? Bojovat s nimi cíleně o turisty, nebo si prostě jedete po vlastní linii propagace bez ohledu na činnost konkurence?

Určitě se nedá hovořit o nějakém konkurenčním boji. S ostatními destinacemi se snažíme spíše spolupracovat a hledat společné propojovací linky, protože tuzemský turista je dobře znalý a z pohledu toho zahraničního je potřeba jej motivovat k výletu z Prahy i na Moravu. Všichni jsme tedy na jedné straně a snažíme se svým směrem doplňovat atraktivitu města tak, abychom využili dobrého dopravního spojení a svého turistu inspirovali k návštěvě a zajistili pro něj kvalitní materiály.

Využíváme benchmarkingu, kdy srovnáváme a vyhodnocujeme pozici Olomouce a navrhujeme další možnosti zlepšení nabídky města.


Lucie Kriklová. Od roku 2009 byla pověřená vedením Oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Olomouce a od ledna 2012 působí v pozici vedoucí Oddělení propagace a marketingu. Ze svého dosavadního působení si nejvíc váží ochoty a spolupráce ze strany soukromých subjektů při propagaci města. Jmenované marketingové projekty, jako prezentace města pomocí gastronomických zážitků pod názvem „Olomouc menu“ v Praze, Bratislavě a jiných městech či soutěž Stay overnight o víkendové pobyty jsou pro ni skvělými okamžiky zasazenými do každodenní práce. Tato mediálně poutavá témata považuje momentálně za největší osobní úspěchy ve své práci.

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: archiv Lucie Kriklové, Fotolia

14. 6. 2012 Autor článku: Redakce

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek