Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
zpět

Roman Vacho: "Místo jako značka" pro podnikatele v cestovním ruchu

Roman Vacho:

10. 10. 2011 Autor článku: Vacho Roman

Sdílet:

Je možné přijmout tuto tezi jako výzvu k zamyšlení pro podnikatele v cestovním ruchu?

Je možné ji aplikovat do marketingových aktivit drobných podnikatelů v oblasti hotelového a gastronomického průmyslu, který je nedomyslitelnou součástí cestovního ruchu?

Na tyto otázky budeme hledat odpovědi v několika zamyšleních.

Značka prodává

Velké národní a nadnárodní společnosti věnují budování značky po mnoha desetiletí neskutečné množství energie a finančních prostředků. Jen diskuse na toto téma by zabrala hodiny a hodiny. Není tomu jinak ani v hotelovém prostředí. Hilton, InterContinental, Kempinski, Sheraton a neskutečné množství dalších, budují značku a loajalitu svých klientů na základě společných znaků a priorit požadovaných skupinami jejich cílových klientů. Jejich masivně propagovaná značka se etabluje na trhu a láká další a další klienty čili zásadní moment, proč na značce pracují. To jsou ale možnosti velkých korporací nebo řetězců. Nezávislé hotely a není jich málo, se také snaží sdružovat pod nějakou značkou, především marketingových konsorcií nebo brandy, které za určitý poplatek /fee/ realizují společnou politiku propagace značky a její kapitalizaci, chceme-li, její umístění na trhu a prodej produktů subjektů sdružených pod touto značkou.

Zamýšlíme-li se tedy nad termínem místo jako značka budeme tedy zcela jistě vycházet ze shodných principů.

Malé individuální a nezávislé subjekty všech oblasti či součástí cestovního ruchu, třeba i v jednom místě, to mají mnohem složitější. Svojí značku (budeme používat např. Hotel Roman) umístí na trh mnoha způsoby. Vlastní www, Facebook, umístění nabídky na různé portály (Hotel.cz, Tripadviser, Levnéubytováni.cz, atd.) reklamní spoty v rádiu, novinách časopisech. Jaký bude dopad těchto vynaložených prostředků na zviditelnění značky Hotel Roman? Bohužel velmi malý. Pokud bude mít značka Hotel Roman výborný produkt, se kterým budou hosté spokojeni, zcela jistě jej doporučí i svému okolí, ale bude to stačit na profitabilní provoz, bude to stačit na tvorbu zisku, který potřebujeme na udržitelný rozvoj a zvyšování úrovně kvality na posílení značky?

Nebude.

Malé individuální a nezávislé subjekty jsou v těchto otázkách velmi hendikepovány především výší svých finančních možností investic do oblasti budování, posilování a umísťování značky na trhu tak, aby jim to přineslo očekávaný efekt. Budou se muset tedy poohlédnout po něčem, co bude trochu nad jejich značku, třeba Hotel Roman. Budou muset najít značku, jejíž součástí mohou být nejen oni se svojí značkou, ale i ostatní subjekty cestovního ruchu daného regionu, obce, spojení obcí. Tou
značkou může být zcela jistě i místo.

Máme Místo ze kterého chceme budovat značku?

Touto problematikou se více či méně zabývají instituce státní správy i samosprávy. Jako houby po dešti vyrostly destinační managamenty všech směrů a úrovní. Od úrovní čistě technokratického využití čerpání finančních prostředků z operačních fondů, kdy až následně zjistíme, že po vyčerpání dotace se nic nezměnilo a nic nezůstane pro budoucnost, až po fungující pomocníky podnikatelů v cestovním ruchu daného regionu s přínosem pro následný udržitelný rozvoj aktivit cestovního ruchu pro budoucnost.

Aby měly naše úvahy o budování značky místa racionální základ, musíme mít ujasněno několik zásadních bodů nebo tezí

 • Máme v místě nějaký záchytný bod, o který můžeme opřít stavbu nové značky akterý bude sjednocující pro mnoho subjektů?
 • Jsme přesvědčeni, že se nám podaří pro spolupráci na této myšlence získat drtivou část subjektů cestovního ruchu místa?
 • Máme někoho nebo něco kdo bude toto úsilí řídit?
 • Máme zdroje na financování tohoto úsilí?
 • Jsme ochotni podílet se na financování budování značky místa i jako jednotlivýsubjekt?
 • Jsme ochotni při budování značky místa úzce spolupracovat s konkurencí?
 • Jsme ochotni věnovat část své značky na podporu budování značky nadstavbové, tedyznačky místa?
 • Jsme ochotni přijmout tezi, že upřednostňujeme především marketing značky místa před značkou vlastní a že je naší prioritou přivést klienta do místa a teprveve druhé linii o něho usilovat pro svoji značku a svůj profit?
 • Jsme ochotni si uvědomit, že toto snažení a úsilí není aktivitou na jeden rok, aleže budování místa jako značky bude trvat několik let?

Pokud jsme si odpověděli na otázky nahoře alespoň 7x ano, můžeme se pustit do práce, při které by mělo být cílem pomoci podnikatelským subjektům místa, sdružit úsilí a i finanční zdroje k budování značky, která by měla všem pomoci k účinnější propagaci a marketingu jednotlivých produktů a služeb.

Zcela jistě je to jedna z možností jak se postavit konkurenčním výhodám velkých hotelových řetězců, nezůstat sám a opřít se o své místo, kde žiji a pracuji.

10. 10. 2011 Autor článku: Vacho Roman

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek