Pro mnoho obyvatel centrální Šumavy tvoří turistický ruch hlavní obživu. Jeho pokles tak působí ekonomické potíže. O udržení dosavadní návštěvnosti a o její navýšení se v oblasti stará mimo jiné Regionální rozvojová agentura Šumava, která v zimním cestovním ruchu sází hlavně na běžkaře.
O turistice na Šumavě jsme mluvili s koordinátorkou cestovního ruchu Kateřinou Vláškovou z této agentury.

"/> Šumavě ubývají turisté. Zpět se je snaží nalákat třeba na běžkařské trasy

Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Šumavě ubývají turisté. Zpět se je snaží nalákat třeba na běžkařské trasy

Šumavě ubývají turisté. Zpět se je snaží nalákat třeba na běžkařské trasy

13. 12. 2012 Autor článku: Redakce

Sdílet:

Pro mnoho obyvatel centrální Šumavy tvoří turistický ruch hlavní obživu. Jeho pokles tak působí ekonomické potíže. O udržení dosavadní návštěvnosti a o její navýšení se v oblasti stará mimo jiné Regionální rozvojová agentura Šumava, která v zimním cestovním ruchu sází hlavně na běžkaře.
O turistice na Šumavě jsme mluvili s koordinátorkou cestovního ruchu Kateřinou Vláškovou z této agentury.

Šumava patří mezi nejnavštěvovanější české hory. Kolik turistů ji ročně navštíví?

Ze statistik Správy NP a CHKO Šumava vyplývá, že se návštěvnost národního parku od roku 2009 snížila o třetinu – na zhruba 700 000 návštěvníků. Nejčastěji na Šumavu přijíždí domácí klientela, a to hlavně z oblasti Prahy, Plzně a Českých Budějovic. Podíl cizinců na celkové návštěvnosti se pohybuje okolo deseti procent, především k nám přijíždí Němci a Nizozemci, Rakušané a v menší míře Slováci. Za celý turistický region Šumava přesná data nemáme k dispozici, jelikož se náš region rozprostírá na území dvou krajů a nemá přesné správní hranice, statistická data za takto členěné území se těžko získávají. Již delší dobu plánujeme systém sběru těchto dat, ale to vyžaduje zavést nové technologie a hlavně nemalé finanční prostředky.

 

Kolik z nich dorazí v zimě?

Přesné informace sice nemáme k dispozici, ale odhadujeme, že na zimní sezónu připadá asi jedna třetina celoroční návštěvnosti.

 

Jaký je vůbec charakter zimní turistiky na Šumavě. Jaká jsou největší zimní lákadla Šumavy?

Doménou Šumavy je tradičně běžkování. Proto již řadu let realizujeme v úzké spolupráci se Správou Národního parku a CHKO Šumava, městy, obcemi, Jihočeským a Plzeňským krajem projekt Bílá stopa Šumava. Nově se zaměřujeme na tzv. šumavskou magistrálu (138 km) vedenou Národním parkem Šumava od Železné Rudy až po Novou Pec, včetně jejího připojení z nástupních míst v obcích. Na ní chceme plně garantovat vysoký standard údržby. Šumava nabízí 576 km udržovaných lyžařských tras.

V letošní sezóně by se měly v obcích objevit nové informační tabule o nástupních místech do stop a tato místa v terénu budou označena. Standardem se již stalo každoroční vydávání lyžařských map. Samozřejmostí je správa webu www.bilastopa.cz, který obsahuje aktuální zpravodajství a bližší informace o běžeckém lyžování na Šumavě a nová verze portálu www.bilestopy.cz, kde uživatelé naleznou online zobrazování aktuálně upravených běžeckých stop, službu SMS info a službu tzv. geolokace.

Novinkami ve financování je získání generálního sponzora (Česká spořitelna, a.s.) a další možnosti v dobrovolných příspěvcích samotných uživatelů lyžařských tras – formou Dárcovské SMS nebo zakoupení suvenýru v šumavských informačních centrech (skleněné těžítko s logem Bílá stopa Šumava).
Ale Šumava nabízí i skvělé podmínky pro sjezdové lyžování ve velkých střediscích Lipno, Železná Ruda nebo Zadov-Churáňov, kde stále modernizují své areály, aby dosahovaly evropských standardů, běžná je vysoká přepravní kapacita, umělé zasněžování, noční osvětlení, lyžařské školy, ale i další služby spojené s kvalitní péčí o klienty.

Milovníci adrenalinu na sněhu jistě ocení skitouringové trasy na Špičáku a blízkém okolí nebo snowkiting v blízkosti lipenského jezera. Dobrodružné povahy mohou vyrazit na výlet na psích spřeženích v okolí Prášil a na Lipensku.

Stále oblíbenější aktivitou je bruslení na zamrzlém Lipně. Když je příznivé počasí, upravuje se pro bruslení dráha v Lipně nad Vltavou a v Horní Plané. Letos v únoru se dokonce podařilo tyto dráhy propojit a vzniklo 38 km dlouhé kluziště.

 

Jaké turistické projekty na Šumavě nyní finišujete nebo připravujete?

V současnosti jsme zaměřeni zejména na zimní sezónu a s tím spojený projekt Bílá stopa Šumava, zrovna v těchto dnech jsme vydali mapky běžeckých tras, které budou k dostání hlavně v šumavských informačních centrech. Ladíme technické detaily a přípravu na údržbu běžeckých tras, aby byl poskytnutý servis co nejkvalitnější.

 

Na jakém základě probíhá propagace Šumavy coby turistického cíle? Kdo ji má na starost?

Propagaci Šumavy zajišťuje samostatně, ale i ve spolupráci více subjektů, zejména dotčené kraje, města, obce, Správa NP a CHKO Šumava i Regionální rozvojová agentura Šumava (RRA).

Propagace, kterou zajišťuje Regionální rozvojová agentura Šumava, probíhá zejména prostřednictvím turistických produktů jako je Bílá stopa (www.bilastopa.cz), značení regionálních výrobků a služeb v cestovním ruchu ŠUMAVA originální produkt® (www.regionalni-znacky.cz/sumava), poutní stezka Via Nova (www.poutnicesta-vianova.cz) a školní výlety na Šumavě (http://skolni-vylety.isumava.cz), jejichž základní myšlenkou je pozvat děti a mládež do regionu a motivovat je tím k návratu s celou rodinou.

Dalšími nástroji propagace jsou web www.isumava.cz, elektronický měsíčník Šumavský výletník, pololetní noviny Doma na Šumavě a celá řada tiskovin, často zaměřená na konkrétní cílové skupiny – aktivní sportovce, rodiny s dětmi, milovníky přírody, seniory a další.

Nedílnou součástí je prezentace na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí, články a reportáže v médiích a další propagační aktivity.

 

Kolik prostředků se ročně vydá na propagaci turistické destinace Šumava?

RRA Šumava, o.p.s., vydala v roce 2010 čistě na propagaci téměř 1,8 mil. Kč, v roce 2011 cca 2,2 mil. Kč
a v roce 2012 cca 700 000 Kč. Výše vynaložených prostředků se samozřejmě odvíjí od úspěšnosti získávání finančních prostředků z různých zdrojů, jako jsou dotační tituly a příspěvky.

 

Jaká je propagace v zahraničí? Na jaké turisty v zahraničí cílíte?

Máme úzkou spolupráci s bavorským partnerem VHS Regen, se kterým jsme v letech 2009–2011 realizovali velký příhraniční projekt „Společný destinační management Bavorský les Šumava“. V rámci tohoto projektu probíhala také propagace Šumavy v Bavorsku, ale i na dalších evropských trzích v Německu, Rakousku, na Slovensku a v Holandsku, zejména naší účastí na veletrzích cestovního ruchu.

Dalšími významnými zahraničními partnery, se kterými často spolupracujeme při propagaci, jsou bavorský Euregio Bayerischer Wald a rakouský Euregio Mühlviertel.

 

Jaké jsou dlouhodobé plány se Šumavou a zimní turistikou? Existuje nějaká ucelená představa, jak by v ideálním stavu měla Šumava fungovat pro turisty?

Tyto plány se opět týkají bílé stopy. Naším cílem a také přáním je zkvalitnit služby okolo bílého sportu na Šumavě, aby dosahoval evropských standardů. Proto nyní zpracováváme studii, která by měla mimo jiné řešit financování a tím i dostatečné prostředky na zvýšení kvality doprovodných služeb. Také bychom rádi rozšířili nabídku doprovodných zimních aktivit, jako je chůze na sněžnicích, bobové dráhy, bruslení a podobně.

 

Jak se daří přetavit turistickou návštěvnost oblasti v ekonomický přínos?

Zejména v centrální Šumavě tvoří dnes cestovní ruch hlavní obživu místních obyvatel a v tomto oboru jsou nejčastější pracovní příležitosti. Proto jsou její obyvatelé na ekonomickém přínosu z cestovního ruchu bytostně závislí a jeho podpora je pro nás prioritní otázkou. Abychom podpořili místní ekonomiku, zavedli jsme v roce 2005 značku Šumava originální produkt®. Ta je udělována řemeslným výrobkům, potravinářským, zemědělským a přírodním produktům, ale také ubytovacím a stravovacím službám, které splňují certifikační kritéria. Často lidi udivuje, kolik zajímavých a originálních produktů vzniká pod rukama šumavských výrobců, v mnoha případech bez pomoci moderní techniky. Oceňováním výrobků touto značkou chceme lidem také ukázat, že mají na výběr mezi nákupem kvalitních místních, českých produktů a nákupem levných, mnohdy nekvalitních, zejména asijských výrobků. Buďme hrdí na to, co vše umíme a že pojem zlaté české ručičky není jen zlidovělé rčení, které dnes již nemá význam. S certifikovanými výrobci a ukázkou jejich řemesla se můžete setkat na mnoha šumavských poutích, slavnostech a dalších společenských akcích. Podle průzkumů naši značku turisté znají a dle sdělení výrobců – držitelů značky – se jim po udělení značky zvýšil obrat prodeje v průměru o deset procent.


Kateřina Vlášková

Pracuje pro Regionální rozvojovou agenturu Šumava, o.p.s., od roku 2002 jako projektová manažerka
a koordinátorka cestovního ruchu na Šumavě. Od roku 2005 je také koordinátorkou regionální značky Šumava originální produkt. Na Šumavu se přestěhovala z české metropole, aby byla blíže přírodě. Její práce je i jejím koníčkem, hlavně dění okolo regionální značky a podpora místních výrobků.

 

 

 

 

FOTO: archiv Kateřiny Vláškové, Fotolia

13. 12. 2012 Autor článku: Redakce

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek