Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Suvenýr – nebojte se originality ani kýče

Suvenýr – nebojte se originality ani kýče

29. 10. 2013 Redakce

Sdílet:

Suvenýry jsou v poslední době dost opomíjené doplňky cestovního ruchu. Neprávem. Nenápadná malá věc, jakou je dobře udělaný suvenýr, dokáže nejenom vydělat docela zajímavé peníze, ale hlavně získat turistu pro opakovanou návštěvu destinace. A ještě mnohem víc. 

Je to poměrně banální psychologická zákonitost. Lidské vzpomínky se nejčastěji vyvolávají při kontaktu s podnětem, s nímž jsme si je zafixovali. Klasicky je to třeba vůně, barva, konkrétní slovo či píseň. Výborným vyvolávačem vzpomínek jsou pak předměty. To je vlastně důvod, proč si lidé po staletí vozí z cest suvenýry. Většinou jde sice o nepraktické haraburdí, na které se v domácnosti snáší prach, ale s jeho pomocí si dokážeme vyvolávat vzpomínky, ideálně krásné, na navštívenou destinaci. Mušle z pláže dokáže znovu vrátit do naší mysli křik racků, šumění moře a hlavně pohodu, která se s dovolenou pojí. Stejné je to třeba s hrnečkem z výletu na opačný konec republiky, který znovu dokáže navodit příjemnou atmosféru, jež tam panovala. Suvenýr je díky tomu ovšem důležitý nejen pro turistu samotného, ale i pro danou destinaci, ze které pochází. Jde o víc než o marži, kterou z toho měla destinační agentura při prodeji. Suvenýr je jakýsi trvale přítomný marketingový nástroj, hmotný, neživý velvyslanec naší destinace, kterého jsme navíc se ziskem dostali do světa.

 


Permanentní reklama


Úspěšnost destinace se často měří tím, že se do ní vrací turisté. Základem návratu je nejenom perfektní zážitek a uspokojení turistových potřeb, ale mnohdy hraje roli i to, že si turista na nás vzpomene, že v jeho mysli vyvstane myšlenka touhy po návratu. A jak jsme napsali v úvodu, nástrojem vyvolání šťastných vzpomínek a impulsem pro zrealizování touhy po návratu může být právě suvenýr.

A nejen to. Suvenýr je skutečně náš velvyslanec, v případě vhodného předmětu vystaveného v domácnosti turisty se může vlastně jednat o permanentní reklamu. Každá návštěva si jí všimne, každý, kdo navštíví turistovu domácnost, spatří kus z naší destinace a dost často díky tomu získá i od našeho někdejšího návštěvníka dost informací o ní. Se slušnou dávkou nadsázky můžeme suvenýr považovat za svého druhu nástroj word of mouth, tedy šeptandy jako marketingového nástroje.

Suvenýr je opravdu důležitá maličkost v propagaci turistické destinace. Stačí trochu fantazie, abychom si to uvědomili. Když nám to dojde, uvědomíme si, jakou chybu dělají lidé z destinačního marketingu, pokud suvenýrům nevěnují dostatek pozornosti.

 


Staré s novým

Jaké jsou nejčastější chyby u suvenýrů? Jednou z nejčastějších chyb je morální zastarávání suvenýrů. Znáte to, ten samý suvenýr se v destinaci prodává už od roku 1988 a jen se jednou za pět let nechá vyrobit nová várka. To je běžné v místech s turistickou tradicí. Na jednu stranu může být zajímavé nabízet lidem něco spojené s minulostí, něco s patinou „starých dobrých časů“, ale na druhou stranu je to problém v případě, kdy turista přijíždí opakovaně a po druhé už si nemá co odvézt. Všechno už si koupil při své první návštěvě. Ale nejde jenom o to, že návštěvníkovi už nic nového neprodáme, to je marginální, jde o to, že takový stav do světa hlásí, že naše destinace se nevyvíjí, že je tu všechno stále stejné. To není dobré ani u tradičních destinací. Ty by si sice měly zachovat kus tradice, ale ta by neměla být postavena na zatuchlosti a neschopnosti cokoli měnit, kamkoli se vyvíjet. Myslete také na sběratele suvenýrů. Tento pozoruhodný turistický druh stále ještě existuje a je potřeba jej uspokojit!

S onou zmíněnou zatuchlostí je spojen i nedostatek invence při vymýšlení suvenýrů. Doba se mění, stejně jako potřeby a zájmy turistů. Hrnečky s tradičním logem jsou sice pořád základ každého sortimentu suvenýrů, ale nelze stavět jenom na nich. Se suvenýry je potřeba spojit moderní technologie jako třeba USB flash disky, ale i moderní popkulturní fenomény v případě, že vytváříme suvenýry pro děti.

Zkrátka a dobře, ideální přístup k vytváření kolekce suvenýrů je spojování starého a nového. Je třeba zachovávat osvědčené suvenýry v neměnné či jen mírně inovované podobě a zároveň s tím vytvářet stále nové věci, které drží krok s dobou.

S tím souvisí i charakter suvenýrů z designového pohledu. Musíme myslet na to, že lidé jsou různí a mají také různý vkus. Mnozí turisté vyhledávají u suvenýrů kýč nejhrubšího zrna. Není radno nad tím opovrhovat. Každý občas kýči podlehne. Jsou však turisté, kteří oproti tomuvyhledávají věci vkusné, decentní, designové. Je třeba myslet na uspokojení obou skupin. Nejhrubší kýč ani nejulítlejší designový nápad, ničemu z toho bychom se neměli bránit. Každý z návštěvníků už si vybere podle svého gusta.

 


Zapojte obyvatele

Pokud na to máte prostředky, tedy především čas a dostatek lidí potřebných k organizaci, není nic lepšího než do tvorby suvenýrů zapojit své vlastní obyvatele. Obyvatelé turistické destinace jsou neprávem opomíjenou součástí turistického ruchu. Přitom kdo jiný může pro propagaci samotné destinace udělat tolik jako její obyvatelé? Je s podivem, jak se v Česku lidé z turistických destinací velmi málo podílí na turistickém rozvoji svých vlastních lokalit. V sousedním Polsku je třeba turistický ruch plně spojen s místními obyvateli, kteří ve svých domech vytváří ubytovací kapacity, tvoří propagační stránky nejen pro své ubytování, ale i v zájmu propagace celé destinace a vytváří různé propagační akce a způsoby, jak turisty pobavit, uspokojit a nakonec na nich pochopitelně vydělat.

A jak vlastní obyvatele do tvorby suvenýrů zapojit? Minimálně stačí oslovit místní umělce, aby navrhli oficiální suvenýry místa, ve kterém žijí. Co třeba vyhlásit soutěž, kdy budou navržené suvenýry vystaveny a pak veřejné hlasování určí, které se budou prodávat jako oficiální? Co třeba zapojit místní fotoamatéry do tvorby nových pohledů z destinace? Místní lidé najdou krásná zákoutí a pohled na naše město, obec či lokalitu, jakou by najatý profesionál nemusel nikdy objevit. Místní lidé se díky tomu více zapojí do propagace destinace, vezmou ji za svou. Budou se pyšnit tím, co pro propagaci svého města udělali a dál jej tím propagovat. Způsobů, jak to udělat, je nepřeberné množství.

Nakonec proč by se místní podnikatelé a umělci nemohli podílet na tvorbě všech suvenýrů? Rozhodně je lepší takový suvenýr, který je vyrobený v místě samotném, než když je na čepici s nápisem Dolní Lhota napsáno Made in China. Výroba suvenýrů umělci a podnikateli z dané lokality jim dodá nejen jiný rozměr, ale zároveň na jejich prodeji mohou profitovat i místní lidé.

Zkrátka a dobře, i taková „banalita“ jako suvenýr má mnoho rozměrů a může přinést velký užitek. Jen je třeba si to uvědomit. 


FOTO: Fotolia29. 10. 2013 Redakce

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek