Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Svět nás bude nazývat tak, jak potřebujeme

Svět nás bude nazývat tak, jak potřebujeme

2. 6. 2011 Autor článku: Mikeš Jiří

Sdílet:

Hlavní nedostatky značky Česká republika a její rebranding.

Česká republika je stále ještě populární turistickou destinací. Její image v mezinárodním cestovním ruchu je budováno účastmi na turistických výstavách a veletrzích, publicitou a čas od času i použitím televizní reklamy. Nedostatkem je fádní Corporate Identity (jednotný vizuální styl) českého turismu, která není na úrovni vyspělých států. Používané logo působí studeně, oficiálně.  „Střešní logo“ zpracované MZV pro všechny sektory České Republiky  je pro potřeby cestovního ruchu zcela nepoužitelné. Nenaznačuje turistickou atraktivnost země.

Problémem je i zkrácený název země. Především v anglické verzi. Název ČESKO je nicméně běžně užíván. Nejen v tuzemsku, ale i Německu, Rusku a v dalších státech. Má své historické kořeny, je lingvisticky správný a doporučují ho i geografičtí experti. Dotazem v American Marketing Association, stejně jako v anglickém Institute of Practitioners,výzkumem mezi zahraničními návštěvníky Mezinárodního strojírenského veletrhu či dotazem na světovém kongresu reklamy organizovaném World Federation of Advertisers bylo potvrzeno, že svět nás bude nazývat tak, jak potřebujeme.

Český turismus nemá taktéž  základní claim, sjednocenou typografii a vyřešen problém základních a doporučených barev.

Rebranding by přinesl státu nejen zlepšení jeho vizuální prezentace, ale i zkvalitnění komunikace, která by měla na čem stavět.

Cílem rebrandingu je udržet český cestovní ruch na výsluní světové turistiky. Pokud k němu nedojde lze očekávat prohloubení stávajícího trendu poklesu návštěvnosti země ve středu Evropy. Dojde i ke
změnám ve složení zahraničních návštěvníků. Alfa segment turistů se stane nedostižnou cílovou skupinou, image levné země s dobrým pivem ,podvodnými taxikáři a neochotnými číšníky je potřeba změnit.

POZNÁMKA O ČESKU

Ke zkrácenému názvu (Česko) lze dojít postupně. Podobně jako to udělaly země jako Švédsko (Sverige) či Finsko (Suomi), tedy souběžným využívání oficiálního názvu (Česká republika) a zkráceného názvu.

Je doporučeno, aby o využívání zkráceného názvu bylo jednáno i se sportovními asociacemi, především s hokejovou, fotbalovou a tenisovou.

2. 6. 2011 Autor článku: Mikeš Jiří

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek