...které však vychází z protijedoucího vlaku!

"/> Tomáš Hrivnák: Vítejte v Česku, zemi světla na konci tunelu...

Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Tomáš Hrivnák: Vítejte v Česku, zemi světla na konci tunelu...

Tomáš Hrivnák: Vítejte v Česku, zemi světla na konci tunelu...

1. 2. 2012 Autor článku: Hrivnák Tomáš

Sdílet:

...které však vychází z protijedoucího vlaku!

Po zrušeném tendru na logo České republiky jako turistické destinace (celá historie v článku Marka Prchala), CzechTourism (dále i CzT) pokračuje v pokusech o rozšiřování svého bitevního pole prostřednictvím nekonvenčních alternativ. Logo se snažil crowdsourcovat (či spíše crowdsuckovat!) na školách. Nyní nahazuje řetěz “odborné debaty” s vybranými designéry.

Legitimizační agenda namísto efektivní prezentace

Jsem přesvědčen, že současnému vedení CzT nejde v první řadě o efektivní prezentaci ČR v zahraničí, ani o narovnání procesu řízení značky ČR, ani o jinou manažerskou agendu. Jedná se zde o agendu mocenskou, přesněji legitimizační. Proč?

Je zde několik subjektů, které mají v popisu práce pečovat o obraz České republiky v zahraničí - kromě CzT je to například CzechTrade, CzechInvest či Ministerstvo zahraničních věcí a jeho příspěvková organizace Česká centra. V posledních 10 letech zde existovala řada pokusů sjednotit perspektivy těchto institucí při prezentaci ČR - všechny musíme ze střednědobé perspektivy hodnotit jako neúspěšné. Důvody těchto neúspěchů jsou stejně barvité jako samotné pokusy vytvořit onu veřejnou tvář naší země. Mají však společného jmenovatele - tím je nevyléčitelné puzení českého státního úředníka expandovat na území jiných státních úředníků a utkat se tak s nimi o vliv a zejména o divoce zprivatizované toky státních peněz.

Ptali jsme se všude!

Pokud jde o samotné logo ČR, u něj paradoxně o mnoho neběží. Milión za vítězný návrh? Pár set tisíc za grafický manuál? Drobný. Důležité je to, že CzT dělá vše proto, aby nashromáždil co největší “legitimzační kapitál” - se kterým poté bude možné státně-kapitalisticky podnikat. Jak jinak si vysvětlit, že o logo ČR byli už požádáni prakticky všichni - nejdříve zaměstnanci CzT (ano, proběhla i interní soutěž o nejlepší návrh loga - byť zjevně jen jako zaměstnanecká motivační iniciativa), poté veřejnost, nyní vybraní designéři. Očekávám, že v poslední fázi bude osloven Neville Brody, Siegel i Gale, Landor, možná Banksy a další - kteří všichni s díky odmítnou. Legitimizační cvičení bude zdárně završeno. Jeho souhrnem a výtahem budeme mláceni po hlavě až se to bude hodit - tedy kdykoliv, kdy v prezentaci ČR půjde o řádově větší částky, než je jeden milion korun a kdy úředník (ten, který vysoutěží největší bitevní pole) bude hájit pozice proti vyjící veřejnosti: Byli jsme transparentní! Byli jsme zodpovědní! Ptali jsme se všude!

Pokud by šlo státní správě skutečně o věc, udělala by následující:

  • Iniciativu rebrandingu ČR by spojila s iniciativou Strategie konkurenceschopnosti ČR, která je vlastně “obchodním” zadáním pro značku. (Ano! Značka je nástroj a měla by plnit zcela konkrétní obchodní poslání.) Nemůžeme mít dvě České republiky - jednu, o kterou budeme v příštích deseti letech usilovat interně a druhou (například “magickou” a - promiňte mi ten výraz - “pohodovou”), kterou budeme vyvážet;
  • Problematiku značky ČR by učinila jednou z klíčových transformačních agend proměny naší země (a že se transformovat potřebujeme, to je jasné) a zařadila by ji například na program NERVu (protože značka JE ekonomický problém);
  • Řízením projektu tvorby, budování a měření značky by pověřila specializovaný team, který je v problematice zorientovaný a má v této oblasti prokazatelné výsledky;
  • Navázala by měření účinnosti rebrandingu na strategické priority země a odpovědné státní úředníky by hodnotila i na základě tohoto měření;
  • Nezačínala by DALŠÍ projekt rebrandingu jakoby na zelené louce, ale vzala by seriózně do úvahy úspěšné stavební bloky a projekty z této oblasti;
  • A konečně: Rozpočtování projektu a monitorování výdajů s ním spojených by “vysílala v přímém přenosu” (například na webu). Zabila by tím dvě mouchy jednou ranou. Jednak by předešla umrtvující skepsi odborné veřejnosti, která přestává mít chuť značkou ČR se zabývat a současně by velmi efektivně a rychle pomohla vymazat asociaci značky ČR s tunelářstvím.

FOTO:Fotolia

1. 2. 2012 Autor článku: Hrivnák Tomáš

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek