Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Tuzemské návštěvníky do nejmladšího národního parku přilákal marketing

Tuzemské návštěvníky do nejmladšího národního parku přilákal marketing

31. 5. 2013 Autor článku: Redakce

Sdílet:

Nejmladší z našich národních parků – České Švýcarsko – byl oblíbenou destinací spíš pro zahraniční než tuzemské turisty. Jejich nárůst zařídila až intenzivní propagace. Jak vlastně propagovat chráněnou přírodní památku a jak hledat optimální cestu mezi ochranou přírody a využíváním jejího turistického potenciálu, jsme mluvili s Tomáše Salovem, tiskovým mluvčím Správy Národního parku České Švýcarsko.

Národní park České Švýcarsko je nejmladším z našich čtyř národních parků. Máte přehled, jak si v oblasti turistiky vedete oproti svým starším „bráškům“?

Návštěvnost národního parku systematicky měříme v patnácti lokalitách a tato měření umožňují určité odhady celkových počtů návštěvníků. Do národního parku a jeho blízkého okolí může dorazit okolo 750 000 až jeden milion návštěvníků. Národní park České Švýcarsko prakticky nemá zimní sezónu, veškerý výraznější ruch se zde odehrává na jaře, v létě a na podzim. Srovnání s jinými národními parky je celkem obtížné, každopádně však lze říci, že návštěvnická hustota je zde především v hlavní sezóně – červenci a srpnu – hodně vysoká.

 

Jaký je mezi návštěvníky podíl mezi tuzemskými a zahraničními turisty?

Podle našich poznatků je podíl českých a zahraničních návštěvníků zhruba padesát na padesát, v uplynulých letech jsme zaznamenali vyšší příliv tuzemských návštěvníků, patrně v důsledku systematického marketingu turistické destinace. Marketingu turistické destinace se dlouhodobě věnuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, Správa Národního parku České Švýcarsko je jedním z jejích spoluzakladatelů.

 

Pravčická brána a soutěsky Kamenice jsou nejznámější přírodní památky vašeho parku. Jaké další, před turisty možná dosud utajené, atrakce váš park skrývá?

To je druhý trend znatelný z našeho sledování návštěvnosti, pozornost návštěvníků, kteří zde již byli, se posouvá na Jetřichovicko a Krásnolipsko. Výčtem lze jmenovat skalní hrádek Šaunštejn, Dolský mlýn, Jetřichovické vyhlídky, Kyjovské údolí, Kyjovský hrádek, Brtnický hrádek, ale také lokality na okraji národního parku, například rozhledny Tanečnice a Vlčí hora, rozhledna na Studeném vrchu, Pavlino údolí, vyhlídky na vrchu Spravedlnost, kamenný úvoz z Rynartic do Jetřichovic, Malá Pravčická brána (u Vysoké Lípy), Trpasličí skála u Rynartic. K těmto a dalším zajímavým místům návštěvníky často dovedou čtyři naučné stezky v národním parku a jeho okolí.

 

U národních parků existuje jisté dilema, potřeba najít rovnováhu mezi ochranou přírody, k níž jsou přece jen národní parky určeny, a turistickým zájmem. Narýsovali jste si nějakou jasnou linii, myšlenku, kterou se při rozhodování o tom, co je dobré pro turistiku a co pro přírodu, řídíte?

Vedle zákonných ustanovení je zde především platný plán péče, podle kterého správa parku postupuje. Jedná se o obsáhlý dokument, který národní park jednak podrobně popisuje, a dále určuje postupy, jak pečovat o kterou lokalitu. Je to velmi důležitý podklad pro rozhodování. V zásadě se teď nacházíme v jakémsi rovnovážném stavu mezi rekreačním využíváním parku a vývojem přírody.

 

Máte vůbec jako představitelé národního parku potřebu přitahovat turisty nebo jsou pro vás spíš „škodná“, či v lepším případě „komplikace“?

Návštěvníky nijak „nenálepkujeme“. Pro nás je důležité, jaké dopady má návštěvnost na tu kterou lokalitu, a v případě potřeby reagovat. Pokud se v místě, které navštíví sto padesát tisíc návštěvníků za sezónu, tato návštěvnost zvýší o deset nebo dvacet tisíc, nemusí to nezbytně znamenat zhoršení pro přírodní prostředí. Naopak, pokud v nevhodnou dobu určitými lokalitami projde byť jediný člověk, může to mít fatální důsledky pro mláďata některých druhů. Samozřejmě není úkolem ochrany přírody maximalizovat počet návštěvníků chráněného území a zhatit tak společenský zájem na zachování území v dobrém stavu. Na straně druhé však není úkolem ochrany přírody ani omezovat návštěvníky tam, kde to není nutné. V této rovině je hlavní potřebou ochrany přírody návštěvníky podporovat při poznávání přírodních souvislostí a posilovat v nich vnímání reality. Realitou mám na mysli fakt, že každý jedinec je svým dílem spoluodpovědný za stav našeho přírodního prostředí, ať už se nachází kdekoli.

 

Spolupracujete i s organizacemi cestovního ruchu, městy a obcemi ve své oblasti? Jak tato spolupráce funguje?

Samozřejmě spolupracujeme jak s obcemi, tak i s rozvojovými organizacemi a organizacemi v cestovním ruchu. Dovolím si tvrdit, že úroveň této spolupráce je velice dobrá a konstruktivní, obvykle je zde vzájemný respekt a pochopení pro potřeby jedné či druhé strany.

 

Na území a v okolí parku působí soukromé subjekty, které žijí z turistického ruchu. Jaká je tady spolupráce mezi soukromníky a vámi?

Spolupráci se soukromými subjekty bych charakterizoval jako spíše dobrou. Máme zkušenosti, že si množství soukromníků je vědomých postavení, kterou jim chráněné území přináší, a mají také velký zájem na zachování této hodnoty. Neshody jsou spíše výjimečné a obvykle souvisí se snahou o zavádění prvků masového turizmu, např. rozličnými formami hromadné dopravy návštěvníků k občerstvovacím zařízením.

 

Jakým způsobem vlastně propagujete turistický ruch do národního parku?

Odhlédněme od skutečnosti, že turistický ruch podporuje sama existence chráněného území. Další hlavní přínosy pro podporu turistického ruchu spatřujeme v podpoře budování regionální identity (používáme jednotný grafický styl pro tištěné produkty apod.), podpoře veřejné turistické dopravy v okolí parku, údržbě turistické infrastruktury, pořádáním akcí pro veřejnost apod.

 

Chystáte nějaké nové atrakce – stezky, programy, akce – pro turisty? Jaké?

Na letošní sezónu chystáme otevření vyhlídkové plošiny na Malé Pravčické bráně, návštěvníkům poslouží nové vyřezávané lavice na lokalitách Kanape a Balzerovo ležení, bude upravena vstupní část na skalní hrádek Šaunštejn (zajistí pohodlnější a bezpečnější přístup), návštěvníkům slouží obnovená část naučné stezky Okolím Růžové, pro návštěvníky jsme připravili více než padesát akcí, např. Dny lesních řemesel u Dolského mlýna, ale také exkurze lesnické, botanické, geologické, zoologické či historické, veřejnost může přiložit ruku k dílu v rámci brigád nebo se vydat na pochůzku se strážci národního parku a poznat, co obnáší jejich práce.

 

 

31. 5. 2013 Autor článku: Redakce

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek