Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Zahraniční dokumentární film je nejlepší formou propagace

Zahraniční dokumentární film je nejlepší formou propagace

12. 3. 2013 Autor článku: Redakce

Sdílet:

 

Lednicko-valtický areál patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější české památky. Ročně jej navštíví na tři sta tisíc lidí. Přesto by zdejších pětačtyřicet zaměstnanců dokázalo zvládnout ještě větší nápor návštěvníků. Možný nárůst zájmu limituje hlavně fakt, že lidé si zvykli navštěvovat zámky jenom v sezóně. O péči a propagaci unikátní české památky jsme mluvili s její kastelánkou Ivanou Holáskovou.

Zámek Lednice patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější české památky. Čím to je?

Na tuto otázku mám vždycky strašnou chuť říct: protože je nejkrásnější! Samozřejmě zámek je opravdu pohádkově krásný a tvoří dominantu dvousethektarového parku a nejatraktivnější část lednicko-valtického areálu. Tento unikátní krajinářský komplex doplněný spoustou drobných staveb je jediný svého druhu a rozlohy na světě. Proto byl zapsán do seznamu památek chráněných UNESCO. To je vizitka, která k nám ročně přivede více než 300 tisíc návštěvníků. Ale zámek Lednice byl i před zápisem slavný a vždy patřil k těm nejnavštěvovanějším památkám. Vlastní interiéry zámku jsou známé v celém světě díky unikátním řezbářským pracím, minaret v zámeckém parku je nejstarší a nejsevernější minaret v Evropě, procházka lužním lesem k umělé zřícenině Janohradu, projížďky kočáry nebo lodičkami, procházky parkem s odborným průvodcem, to vše dohromady nabízí spoustu krásných zážitků.

 

Jak zvládáte takový nával turistů? To už musí být přece jen slušná logistická zátěž.

To samozřejmě je velká zátěž jak pro personál, tak pro zámek i park. Ne vždycky si návštěvníci uvědomují, v jak cenném prostředí se pohybují. Na nás je potom vypořádat se nejen s ohromným množstvím odpadků, ale velmi často i s poškozováním budov i rostlin.

Vlastní prohlídky zvládáme organizačně díky skvělému týmu průvodců a také díky tomu, že máme několik  prohlídkových tras, takže pokud je obsazena jedna, najdou si hosté další možnost, jak se dovnitř podívat. Pořádáme spoustu kulturních akcí, svateb, takže bez spolehlivých kolegů by to nešlo. 

 

Jaký je podle vás turistický limit zámku? Kolik byste ročně zvládli turistů?

Určitě bychom zvládli ještě daleko větší množství návštěvníků, jsme však limitováni návštěvnickou sezónou. Přesto, že nabízíme prohlídky i v zimě, vžilo se všeobecně, že v zimě jsou památky uzavřeny a lidé mají jiné priority než bloudit po vymrzlých zámcích. Přesto, že pro památky je neustálý tlak na zvyšování návštěvnosti a výnosů stresující a rozhodně stavbám neprospívá, stále tu ještě jsou rezervy.

 

Ostatní kasteláni vám musí závidět. Přece jen jste jednou z perel českých a moravských památek. Má vaše výsadní postavení i nějaké stinné stránky?

Myslím, že všichni soudní kolegové vědí, co to znamená mít na starosti 45 zaměstnanců (v létě 65), 200hektarový park, jeden z největších zámků a spoustu drobných staveb k tomu. Všichni máme zhruba stejně velké platy a kolegové si dovedou představit, jaké množství hodin odpracujeme navíc, abychom udrželi úroveň vyhlášené památky jak po stránce údržby, tak prezentace. Myslím, že
v našem oboru si rozhodně nezávidíme, i objekty, které mají menší návštěvnost, odvádějí obrovský kus práce. Naše postavení jednoho z nejnavštěvovanějších zámků je velmi zavazující a udržet se na této pozici klade velké nároky na všechny zaměstnance.

 

Jak udržujete zájem o svou památku? Kolik ročně investujete do své propagace?

Snažíme se každý rok nabídnout něco nového a zajímavého, co tu ještě nebylo, a zároveň udržovat tradice úspěšných akcí. V prohlídkových trasách se snažíme renovovat mobiliář z depozitářů, umožňujeme nahlédnout do prostor, které ještě nebyly k vidění, pořádáme noční hrané prohlídky, jež jsou velmi úspěšné, stejně jako adventní s ukázkou knížecího vánočního stolování, každoročně využíváme nádherného prostředí zámeckých zahrad k operním představením festivalu Klasika pod hvězdami, letos budeme letní sobotní podvečery hrát na nádvoří komorní divadelní představení. Pořádáme Den otevřených zahrad s večerním nasvícením a mnoho a mnoho dalších zajímavých akcí.  

 

Jaké marketingové nástroje volíte?

Pro nás je velmi důležitá spolupráce s organizacemi zabývajícími se cestovním ruchem, protože my sami máme jen omezené prostředky. Cestovní kanceláře, CzechTourism a všechny druhy médií jsou pro nás partneři, kteří nám v propagaci objektu velmi pomáhají.

 

Propagujete Lednici i v zahraničí? Kde a jakým způsobem?

V posledních letech bylo o Lednici natočeno mnoho dokumentárních filmů pro zahraniční televize, to je jedna z nejlepších forem propagace. Jak jsem již řekla, cestovní kanceláře nabízejí Lednici v zahraničí a to, že jsme jednou z památek UNESCO, je pro zahraniční návštěvníky rovněž velkým lákadlem. Díky internetu jsou informace o nás dosažitelné po celém světě. Spolupracujeme s památkovými objekty v Rakousku, v rámci zařazení do turistických Top cílů se vzájemně propagujeme a informujeme o pořádaných akcích.


Ivana Holásková, kastelánka. Na zámku Lednice pracuje od roku 1978. Vystudovala filozofickou fakultu UJEP v Brně. Historie a dějiny umění, obzvlášť 19. století, byly od dětství jejím největším koníčkem.

12. 3. 2013 Autor článku: Redakce

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek