Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Žatecko buduje na tradici chmele a piva svou novou turistickou image

Žatecko buduje na tradici chmele a piva svou novou turistickou image

26. 9. 2012 Autor článku: Redakce

Sdílet:

V Žatci se podařilo využít chátrající objekty chmelových skladů na vznik unikátní projektu, který slouží jako turistický magnet lákající turisty na pozoruhodnou historii spojenou s žateckým chmelem a kvalitním pivem. O projektu Chrámu Chmele a Piva jsme si povídali s ředitelem této příspěvkové organizace Jaroslavem Špičkou.

Projekt Chrámu Chmele a Piva vznikl mimo jiné jako turistický projekt spojený s českým národním nápojem. Jaká je jeho historie?

Projekt Chrám Chmele a Piva má dlouhý přirozený vývoj. Vznikl takzvaně „zespodu“. U zrodu stála parta žateckých patriotů. Ti se scházeli právě u piva, kde se začala rodit představa o pivním Chrámu a která posléze spojila místní komunitu pro záchranu a využití chátrajících objektů starých chmelových skladů. Podobně jako Hamburk přebudoval nepotřebné objekty starého přístavu pro nové současné využití, v Žatci převládl názor zužitkovat architektonicky neobvyklé objekty pro účely rozvoje turistického ruchu. Na podhoubí občanského sdružení za několik let příprav vznikl konkrétní projekt s názvem Chrám Chmele a Piva. Projekt není spojen s pivem jen tak „mimochodem“, ale je spojen s pivem přímo, a to silnou pupeční šňůrou. 

Tradice pěstování a prodeje chmele v Žatci sahá tisíc let zpět do historie. Přičemž posledních 300 let je vždy určena většina produkce chmele na export. Každý pivovar „na úrovni“ po celém světě si alespoň na čas vyzkoušel kvalitu aromatického chmele ze Žatce. Příkladem zahraničních piv, které svou image vybudovaly na chmelu ze Žatce, jsou například: Budweiser v USA, Kirin
v Japonsku, Stela Artois v Belgii nebo Brahma v Brazílii.

Přípravy projektu zabraly dlouhých deset let. Výstavba trvala tři roky. Výsledný efekt projektu je celosvětovým unikátem. 

 

Inspirovali jste se při vzniku svého projektu v zahraničí?

Při projekci architektonického pojetí a náplně turistických prohlídek nebylo třeba žádné inspirace. Žatec sám a chmelařská historie má tolik inspirativních zdrojů, že nebyly vyčerpány doposud. Myšlenky při sestavování projektu vycházely přirozeně ze znalostí a zkušeností místních rodáků. Snad každý v Žatci se v minulosti podílel svou prací alespoň částečně na produkci a zpracování chmele, téměř každý jedinec má zážitky spojené s chmelem. Z tohoto pohledu se jedná o turistický projekt vyjadřující typickou místní kulturu.

Částí, kde je naopak potřeba přidat a čerpat z dobrých zahraničních zkušeností, je účinná propagace a marketing projektu. Ve skutečnosti byl Žatec posledních 500 let silně závislý na obchodu chmelem, a „turismus nepotřeboval“. Karty se však obrací, pivovarský průmysl požaduje méně kvalitního a drahého chmele. Historicky a architektonicky ojedinělé město má dokonce šanci usilovat o post kandidáta UNESCO. Areál technických chmelařských staveb v Žatci má tento potenciál.

 

Turisté až  z Havaje

Kolik turistů vás ročně navštíví?

V roce 2011 proběhla první turistická sezóna. Areál je rozsáhlý a má více objektů. Téměř všichni hosté však projdou srdcem areálu, kterým je stylový minipivovar s názvem U Orloje. Občerstvení a ochutnávku našeho piva si nechá ujít jen málokdo. Podle statistiky jsme vloni uvařili a prodali osmdesát tisíc piv. Z toho se dá odvodit, takzvaným českým koeficientem, skutečný počet návštěvníků. Bylo jich necelých dvanáct tisíc. Celkový potenciál Královského města Žatec je dokonce vyšší. Potřebujeme dále pracovat na zlepšení marketingových aktivit. Postupujeme krok za krokem v závislosti na finančních možnostech projektu. Stabilizace turistického ruchu ovlivňuje stovky pracovních míst v regionálních službách.

 

Přichází i ze zahraničí? Odkud?

Podíl zahraničních návštěvníků je vysoký. Žatec leží vzdušnou čarou třicet kilometrů od hranic s Německem. V minulosti žila v Žatci velmi početná německá a židovská komunita. Každý ve světě, kdo se zajímá o vaření piva, zná žatecký chmel. Pivní turistika v Čechách je osobitý fenomén. Všechny tyto faktory vzbuzují zájem o Chrám Chmele a Piva v Žatci. Návštěvníci přicházejí ze všech okolních států. Vzhledem ke specifikům Žatce je jich nejvíce z Německa. Uvítali jsme také skupiny s odborným zájmem z Brazílie, Číny, Japonska i z Havajských ostrovů. V současné době naši průvodci mohou komentovat prohlídky v češtině, polštině, angličtině, němčině, ruštině, italštině a rumunštině.

 

Které atrakce jsou největším tahákem?

Tahákem jsou zejména dominanta areálu – čtyřicet dva metrů vysoká vyhlídková věž, unikátní Chmelový orloj, labyrint ve starém chmelovém skladu a relaxační areál s minipivovarem, kde se vaří živé pivo, jak za starých dobrých časů. Asi nejsilnější zážitek si turisté odnáší z 3D animace uvnitř výtahu ve Chmelovém majáku. To nenajdete nikde jinde na světě. Nedá se to popsat. Zde platí naše heslo: Kdo tu nebyl – jako kdyby nežil.

 

Chystáte nějaké rozvojové projekty Chrámu Chmele a Piva?

Areál Chrám Chmele a Piva zahrnuje více objektů na území historické části města Žatce. Průběžně se zapojují nové aktivity spojené s naší činností. Do plného provozu letos naběhla útulná Klášterní zahrada. Zde lze objevit starobylou tyčovou chmelnici, vinici, bylinkovou zahradu, koutek pro děti, fontány, dokonce i malou zoo. Zahrada je přístupná bez poplatku celoročně. Dalším objektem, který v tomto roce rozšiřuje turistickou nabídku, je renovovaná renesanční sladovna. Historická budova ukrývá nejen nové infocentrum, internetovou kavárnu, ale i galerii v sálech v poschodí objektu. Další rozvojové projekty jsou nyní ve fázi příprav. Žatec bere přístup k rozvoji turismu s plnou vážností.

Žatecko vůbec buduje na základech silné tradice chmele a piva v regionu svou novou turistickou image. Lze jen konstatovat, že region je na počátku této cesty. V následujícím období je potřeba zacílit na přebírání a využívání fungujícího know-how v zavedených destinacích. Progres musí nastat logicky zejména v oblasti propagace a marketingu. Na úrovni města vyplývá potřeba urychleně aktualizovat střednědobý plán rozvoje turistického ruchu a přiblížit se ke skutečným potřebám tohoto odvětví.

 

Potenciál pivní turistiky je na Žatecku obrovský

Chystá se region ještě na nějaké další projekty spojené s pivní turistikou, jako je ten váš?

Na gastronomickou a pivní kulturu, která přirozeně patří k žateckému regionu, se zaměřují i další subjekty v rámci regionu. Jako příklad uvedu aktivity Žateckého pivovaru, jež jsou obsaženy ve sloganu: Žatec – město, kde je pivo doma. Hotely a penziony modernizují a vylepšují svou nabídku, aby obstály v konkurenci. Za zmínku stojí kvalitní služby hotelu Zlatý lev. Klienti hotelu mohou objednat pobytové balíčky v srdci chmelařské oblasti. V regionu fungují a vznikají další projekty, které navazují na místní chmelařskou tradici. Nejnovější se právě rodí v malé vesničce Zichovec v okolí města Louny. Jedná se o lokalitu s ojedinělým výhledem na symbol české kotliny – na horu Říp. Ten, kdo stane v místní kapli, uvidí oknem přes navazující vodní hladinu pohled, který se nedá zapomenout. Tento zajímavý turistický bod právě ožívá.

 

Jaký si myslíte, že je potenciál pivní turistiky v regionu? Kolik turistů by mohlo Žatecko ročně přitáhnout na svou pivní historii a přítomnost?

V teoretické rovině je potenciál růstu pivní a chmelařské turistiky tak velký, že si to většina obyvatelů regionu ani neuvědomuje. Z ekonomického pohledu je potřeba podporovat zejména projekty, které dokážou zajistit stabilizaci pracovních příležitostí. Nyní je rozhodující, jak se k možnosti rozvoje turismu postaví představitelé na komunální úrovni v celém regionu včetně malých obcí. Pozitivně působí aktivita na krajské úrovni. Projekt Brána do Čech podporuje provoz čtyř destinačních agentur na území Ústeckého kraje. Tyto agentury již nyní napomáhají zejména rozvoji marketingu. V naší oblasti se jedná o destinační agenturu s názvem Dolní Poohří. Slučuje turistické aktivity měst Kadaně, Žatce a Loun. Již nyní region Žatecka navštíví desetitisíce turistů. Je velice reálné povýšit toto množství o jeden početní řád, tedy nad stotisícovou hranici.

 

Jak toho dosáhnout?

Žatecko má od Boha danou výjimečnost historie chmele a piva. V posledních letech se položily základy turistického areálu Chrám Chmele a Piva tím, že se celý areál dostavěl a funguje v návaznosti na sousední Chmelařské muzeum. Tento areál může fungovat jako centrální motiv – jako tahák pro celou žateckou oblast. Je potřeba cíleně doopravit zbývající zákoutí města samotného, oživit společenský ruch v centru Žatce a připravit rozšířenou nabídku služeb destinace Žatecko a Dolní Poohří. K tomu je třeba prohloubit spolupráci s podnikatelskými subjekty v regionu a s partnerskými městy v okolí. Dobrým vzorem nám může být Slovácko, mají v tomto ohledu předstih. I jejich úspěch skrývá řadu let příprav a usilovné společné práce. Ten, kdo má jasný cíl a táhne za jeden provaz, má šanci i na náročném evropském turistickém trhu. V každém případě před naším regionem stojí dlouhá řada cílevědomé práce.


 Jaroslav Špička je ředitelem příspěvkové organizace Chrám Chmele a Piva CZ – www.chchp.cz.

 

FOTO: Archiv Jaroslava Špičky

26. 9. 2012 Autor článku: Redakce

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek